Toolkit kwaliteit van psychosociale hulpverlening

Informatie en instrumenten om psychosociale hulpverlening gericht te verbeteren en tijdig bij te sturen

Na een ramp of andere ingrijpende gebeurtenis is psychosociale hulpverlening van groot belang. Om als professional in kaart te brengen hoe getroffenen deze hulpverlening in de eerste periode na de gebeurtenis ervaren, is de toolkit kwaliteit van psychosociale hulpverlening van ARQ in samenwerking met GGD Amsterdam ontwikkeld.

Het hoofdonderdeel van deze toolkit kwaliteit van psychosociale hulpverlening is een vragenlijst voor getroffenen. Daarnaast vindt u in deze toolkit:

 • een instructie voor het invullen van de vragenlijst
 • een SPSS-handleiding voor analyse van de resultaten
 • een standaard rapportageformat
 • een factsheet


De vragenlijst voor getroffenen

Deze vragenlijst kan 7 tot 9 weken na de gebeurtenis onder getroffenen worden verspreid. De vragenlijst meet de tevredenheid over de volgende 8 thema’s:

 • omgangsvorm die aansluit bij de behoefte en vermogens van de getroffene
 • bevorderen van sociale steun
 • zorg op maat: oog hebben voor diversiteit
 • samenhang in het zorgaanbod van betrokken organisaties
 • tijdig verstrekken van incidentgebonden informatie
 • informatieverstrekking over normale reacties
 • bieden van een aanspreekpunt voor vragen van de getroffene
 • monitoren van de getroffene en bieden van eventuele nazorg

Wie kunnen de toolkit gebruiken?

Deze toolkit is bedoeld voor professionals die psychosociale hulp verlenen aan getroffenen van een ramp of crisis. Bijvoorbeeld professionals die deze rol vervullen bij een GGD of veiligheidsregio.

Meteen met de toolkit aan de slag

Ga naar de toolkit en ontdek hoe getroffenen de psychosociale hulp hebben ervaren. Geeft u ons een seintje voor gebruik? Dan kunnen we de vragenlijst aanpassen aan uw situatie en helpen met bijvoorbeeld analyse en rapportage.

Met dank aan

Deze toolkit is tot stand gekomen in opdracht van ZonMw en in samenwerking met de GGD Amsterdam