Toolkit kwaliteit van psychosociale hulpverlening

Informatie en instrumenten om psychosociale hulpverlening gericht te verbeteren en tijdig bij te sturen

Na een ramp of andere ingrijpende gebeurtenis is psychosociale hulpverlening van groot belang. Om als professional in kaart te brengen hoe getroffenen deze hulpverlening in de eerste periode na de gebeurtenis ervaren, heeft ARQ samen met de GGD Amsterdam de toolkit kwaliteit van psychosociale hulpverlening ontwikkeld.

Het hoofdonderdeel van deze toolkit is een vragenlijst voor getroffenen. Daarnaast vindt u in deze toolkit:

 • een instructie voor het invullen van de vragenlijst
 • een SPSS-handleiding voor analyse van de resultaten
 • een standaard rapportageformat
 • een factsheet


De vragenlijst voor getroffenen

Deze vragenlijst kan 7 tot 9 weken na de gebeurtenis onder getroffenen worden verspreid. De vragenlijst meet de tevredenheid over de volgende 8 thema’s:

 • omgangsvorm die aansluit bij de behoefte en vermogens van de getroffene
 • bevorderen van sociale steun
 • zorg op maat: oog hebben voor diversiteit
 • samenhang in het zorgaanbod van betrokken organisaties
 • tijdig verstrekken van incidentgebonden informatie
 • informatieverstrekking over normale reacties
 • bieden van een aanspreekpunt voor vragen van de getroffene
 • monitoren van de getroffene en bieden van eventuele nazorg

Wie kunnen de toolkit gebruiken?

Deze toolkit is bedoeld voor professionals die psychosociale hulpverlenen aan getroffenen van een ramp of crisis. Bijvoorbeeld professionals die deze rol vervullen bij een GGD of veiligheidsregio. 

Interesse in de toolkit?

Deze toolkit is beschikbaar op aanvraag. U kunt gebruikmaken van onze standaardvragenlijst, maar we kunnen deze vragenlijst ook aanpassen aan uw situatie. Indien gewenst helpen we met uw analyse en rapportage.

Met dank aan

Deze toolkit is tot stand gekomen in opdracht van ZonMw en in samenwerking met de GGD Amsterdam