24/7 Loket Politie

Evaluaties van de 24/7 hulplijn, bereikbaar voor (oud-) agenten en hun omgeving

Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Het 24/7 Loket Politie helpt politiemedewerkers en oud-politiemedewerkers met psychische problemen door deze impactvolle baan. Ook hun familieleden, collega’s en leidinggevenden kunnen er terecht voor informatie en hulp. We evalueerden de kwaliteit en werking van het loket.

Het 24/7 Loket Politie ging in 2012 als pilot van start. Na 8 maanden voerden we een eerste evaluatie uit.


Sterke punten

Uit de evaluatie kwam een aantal sterke punten naar voren:

 • het loket was snel klaar voor gebruik
 • de maatschappelijk werkers waren al snel goed bekend met de politieorganisatie en de richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden 
 • het loket is zinvol bij hulpvragen waar eerder geen plek voor was binnen de politieorganisatie


Verbeterpunten

De evaluatie maakte ook wat verbeterpunten duidelijk:   

 • er is een meer systematische werkwijze nodig voor het signaleren van psychische klachten en het doorverwijzen van iemand met klachten
 • er zijn indicatoren nodig om de zorgkwaliteit te meten op het gebied van: wachttijden, doorlooptijden, aantal contacten per traject, verwijzen en resultaten


Tweede evaluatie 24/7 Loket Politie

Na de evaluatie van de pilot werd het 24/7 Loket Politie landelijk beschikbaar gesteld. Om het loket blijvend te verbeteren, evalueerden we het loket in 2014 opnieuw.


Sterke punten

Deze tweede evaluatie stelde opnieuw een aantal sterke punten vast:

 • het loket biedt hulp op maat
 • het loket heeft een grote toegevoegde waarde
 • het loket versterkt de veerkracht van degenen die om hulp vragen
 • er is vertrouwen in het onafhankelijke en integere karakter van het loket
 • het casuïstiekoverleg tussen maatschappelijk werkers is waardevol
 • het loket sluit goed aan op het huidige beleid van de Nationale Politie


Verbeterpunten

Uiteraard kwamen ook nieuwe verbeterpunten aan de oppervlakte:  

 • de doelen en uitgangspunten zijn nog onvoldoende duidelijk
 • het is niet helder met welke vragen mensen bij het loket terecht kunnen
 • het is nog onduidelijk welke producten het loket precies aanbiedt
 • er is meer terugkoppeling naar de politieorganisatie nodig
 • het loket is mogelijk onvoldoende in staat om psychische problemen te signaleren en tijdig door te verwijzen


Meer weten?

Wilt u een gedetailleerd beeld van de kwaliteiten en verbeterpunten die uit deze evaluaties voortvloeiden? Download dan de rapporten (zie Downloads). 

Met dank aan

Het 24/7 Loket Politie is onderdeel van het Nederlands Veteraneninstituut. Deze evaluaties zijn uitgevoerd in opdracht van het Landelijk Programma Professionele Weerbaarheid Politie. 

Kaft onderzoeksrapport 24/7 Loket Politie

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport

ISBN

ISBN
978-90-78273-23-3