24/7 Loket Politie

Evaluaties van de 24/7 hulplijn, bereikbaar voor (oud-)agenten en hun omgeving

Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. Het 24/7 Loket Politie helpt (oud-)politiemedewerkers met psychische problemen door deze impactvolle baan. Ook familieleden, collega’s en leidinggevenden kunnen er terecht voor informatie en hulp. Op twee verschillende momenten evalueerde ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de kwaliteit en werking van het loket.

In april 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie het 24/7 Loket Politie geopend. Het is een onafhankelijke hulplijn die 24 uur per dag, 7 dagen in de week, telefonisch en per mail bereikbaar is voor vragen over mentale weerbaarheid en zorg. Hulpvragen worden vertrouwelijk behandeld. Dat vraagt om kwaliteitsonderzoek. 

 

Eerste evaluatie 24/7 Loket Politie

Het 24/7 Loket Politie ging in 2012 als pilot van start. Na 8 maanden voerden we een evaluatie van de pilot uit. Daaruit kwamen een aantal sterke punten en mogelijke verbeterpunten naar voren.


Sterke punten

 • Het loket was snel klaar voor gebruik
 • Maatschappelijk werkers waren al snel goed bekend met de politieorganisatie en de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden 
 • Het loket is zinvol bij hulpvragen waar eerder geen plek voor was binnen de politieorganisatie


Verbeterpunten

 • Er is een meer systematische werkwijze nodig voor het signaleren van psychische klachten en het doorverwijzen van iemand met klachten
 • Er zijn indicatoren nodig om de zorgkwaliteit te meten op het gebied van: wachttijden, doorlooptijden, aantal contacten per traject, verwijzen en resultaten

 

Tweede evaluatie 24/7 Loket Politie

Na de evaluatie van de pilot werd het 24/7 Loket Politie landelijk beschikbaar gesteld. In 2014 evalueerden we het loket opnieuw. Opnieuw waren er sterke punten en verbeterpunten.


Sterke punten

 • Het loket biedt hulp op maat
 • Het loket heeft een grote toegevoegde waarde
 • Het loket versterkt de veerkracht van degenen die om hulp vragen
 • Er is vertrouwen in het onafhankelijke en integere karakter van het loket
 • Het casuïstiekoverleg tussen maatschappelijk werkers is waardevol
 • Het loket sluit goed aan op het huidige beleid van de Nationale Politie


Verbeterpunten

 • De doelen en uitgangspunten zijn nog onvoldoende duidelijk
 • Het is niet helder met welke vragen mensen bij het loket terecht kunnen
 • Het is nog onduidelijk welke producten het loket precies aanbiedt
 • Er is meer terugkoppeling naar de politieorganisatie nodig
 • Het loket is mogelijk onvoldoende in staat om psychische problemen te signaleren en tijdig door te verwijzen

 

Aan de hand van de evaluaties zijn de kwaliteit en effectiviteit van het 24/7 Loket Politie blijvend verbeterd. 

 

Met dank aan

Het 24/7 Loket Politie is onderdeel van het Nederlands Veteraneninstituut. Deze evaluaties zijn uitgevoerd in opdracht van het Landelijk Programma Professionele Weerbaarheid Politie. 

Kaft onderzoeksrapport 24/7 Loket Politie

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport

ISBN

ISBN
978-90-78273-23-3