Behandeling DGTT

Alles over de (poli)klinische behandeling Dialectische Gedrags- en TraumaTherapie

Wanneer je aanmelding is aangenomen word je door ons uitgenodigd voor een intake. De intake bestaat uit minimaal één gesprek met een behandelaar van het DGTT-team. Daarnaast is er een gesprek samen met jou en een belangrijke naaste. Er worden ook verschillende psychologische meetinstrumenten afgenomen. Na de intake wordt in samenspraak met jou en je verwijzer besloten of deze behandeling op dit moment de juiste behandeling voor jou is. Mocht dat niet het geval zijn, denken we mee over een ander passend vervolgtraject. Wanneer na intake wordt besloten tot behandeling bij ons, starten we met de pre-treatment fase. Daarna volgt de behandelfase.

Voorbereiding

Pre-treatment

De pre-treatment fase bestaat uit ongeveer vijf gesprekken. Die kunnen zowel face-to-face als (deels) online plaatsvinden. Het doel hiervan is om je te informeren over de inhoud van de behandeling en om tot commitment voor de behandeling te komen. Aan het einde van de pre-treatment wordt in samenspraak met jou besloten of we overgaan tot behandeling. Zo ja, dan sluiten we gezamenlijk een behandelovereenkomst af. Tijdens de pre-treatment zal je nog een aantal vragenlijsten invullen en zal er nog een klinisch interview afgenomen worden.

 

Behandeling 

Dialectische Gedragstherapie 

De behandeling DGTT vindt plaats binnen het kader van de Dialectische Gedragstherapie (DGT). Deze therapie leert je, als er sprake is van sterke emotionele ontregeling, om beter met je emoties om te gaan en crisissen te verdragen. DGT helpt in het aanleren van vaardiger en veiliger gedrag. Tijdens de behandeling leer je meer grip te krijgen op je denken, doen en voelen. De DGT werkt ook ondersteunend aan de traumagerichte behandeling. Die wordt daardoor effectiever. 

De DGTT-behandeling bestaat uit een poliklinisch en klinisch deel.

Behandeling – poliklinische traject

In het poliklinische traject leer je nieuwe vaardigheden aan om met heftige emoties om te gaan en meer regie te krijgen over gedrag en gedachten. Daarnaast bereiden we de klinische traumabehandeling voor. Het poliklinische traject duurt 13 weken en bestaat uit: 

  • Een wekelijkse DGT-vaardigheidstraining in groepsverband. 
  • Een wekelijkse individuele DGT-sessie met een individueel DGT-behandelaar. 
  • Telefonische consultatie met je individueel DGT-behandelaar om nieuw aangeleerde vaardigheden in je dagelijks leven toe te passen.
  • Het leggen van de levenslijn volgens de Narratieve Exposure Therapie en de voorbereiding op de behandeling van je trauma’s tijdens het klinische traject. 

Het poliklinische traject is een behandeling op zich. Ten eerste is het de bedoeling om de complexe PTSS-klachten op elk gebied te verbeteren. Ten tweede is het doel dat je je destructieve of belemmerende gedrag zodanig onder controle krijgt, dat een traumagerichte behandeling haalbaar is en je adequaat met de heftige emoties die bij traumabehandeling horen kan omgaan.

Gedurende dit traject is het van groot belang dat er een goede samenwerking blijft bestaan met je huidige behandelaar (verwijzer). Dit bereiken we door goede afspraken te maken, met jou en je verwijzer, zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Ook wanneer heftige emoties kortdurend zouden toenemen.

Na het poliklinische traject volgt een nieuw beslismoment. Dan wordt, ook weer in samenspraak met jou en je verwijzer, besloten of de behandeling wordt voortgezet met het klinische traject. Voorwaarde daarvoor is dat je meer controle over destructief en belemmerend gedrag hebt en de trauma voorbereiding goed is verlopen. Ter voorbereiding van dit beslismoment zal je opnieuw een aantal vragenlijsten invullen.

Behandeling – klinische traject 

  • Het klinische traject duurt 12 weken. 
  • In deze periode krijg je een tweede ronde vaardigheidstraining samen met de individuele DGT-sessies.
  • Naast het verder ontwikkelen van de aangeleerde vaardigheden, ligt de focus tijdens het klinische traject ook nadrukkelijk op de behandeling van je trauma’s. 
  • De behandeling bestaat o.a. uit individuele therapie, zoals traumatherapie en beeldende therapie. Ook is er een uitgebreid aanbod aan groepstherapieën: psychomotorische therapie, mindfulness & yoga, exposure-in-vivo en het verbeteren van je zelfbeeld. Daarnaast zijn er nog groepsmomenten zoals de dagopening- en sluiting, de maaltijden en sport en spel.

 

Contact met uw verwijzer

Gedurende je opname vindt regelmatig een behandelevaluatie plaats. Je verwijzer wordt bij alle evaluaties betrokken, zodat die na de opname direct de vervolgbehandeling weer kan overnemen. In de laatste fase van opname wordt gewerkt aan het goed afronden van de behandeling. Terugkeer naar huis wordt in samenspraak met je verwijzer voorbereid en er wordt afscheid genomen van het behandelteam.

 

Contact met belangrijke naasten

In principe worden, gedurende de hele opname, eventuele belangrijke naasten van jou betrokken bij de behandeling. Tijdens de opname verblijf je doordeweeks in de kliniek. Van zaterdagochtend tot zondagavond ga je naar huis om het geleerde in praktijk te brengen en de verbinding met thuis te houden. Indien geïndiceerd kunnen relatie- of gezinsgesprekken worden geboden en het wordt aangemoedigd om je naasten ook bij de behandelevaluaties te betrekken.

 

Verblijf in de kliniek

De kliniek heeft drieëntwintig eenpersoons slaapkamers. Een aantal slaapkamers heeft een eigen douche en toilet. De andere kamers hebben gedeeld sanitair.

 

Aanmelden voor Dialectische Gedrags- en TraumaTherapie

Heb je alle aanmeldstappen doorlopen? Heb je gecontroleerd of alle motivatievragen zijn beantwoord? Onvolledige aanmeldingen worden niet aangenomen.

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder