42 resultaten
Project
Beginjaar
2023
Handvatten in het omgaan met en handelen bij doxing
Geweld
Project
Beginjaar
2023
Evaluatieonderzoek naar het initiatief ‘Revitaliseren in de natuur’ van Stichting Politie Veteraan
Overig
Project
Beginjaar
2023
Impact van oorlog op individuen, families en op de samenleving
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Onderzoek naar en monitoring van risico- en ondersteunende factoren, gezondheidsklachten en behoeften
Migratie
Project
Beginjaar
2022
Psychosociale hulpverlening en adviezen vanuit ARQ
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Aandacht voor de impact van oorlog op de geestelijke gezondheid
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Persoonlijke verhalen over de doorwerking van oorlog
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Brug tussen zorg en Indische en Molukse senioren
Oorlog
Project
Beginjaar
2022
Praten over betekenis onderzoek
Oorlog
Project
Beginjaar
2021
Onderzoek naar de veerkracht en werk-privébalans van de medewerkers van Veiligheidsregio Groningen
Pandemie
Project
Beginjaar
2021
Onderzoek naar psychosociale effecten van corona op nabestaanden en uitvaartbegeleiders
Pandemie
Project
Beginjaar
2021
Promotieonderzoek Bart Nauta
Geweld
Project
Beginjaar
2021
Onderzoek naar de doorwerking van de Tweede Wereldoorlog
Oorlog
Project
Beginjaar
2021
Ervaringsverhalen en kennis delen
Overig
Project
Beginjaar
2021
Onderzoek naar de aansluiting van de reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen
Overig
Project
Beginjaar
2020
Onderzoek naar traumabehandeling voor jongeren die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld
Overig
Project
Beginjaar
2020
Advies voor beleid conform de laatste inzichten rondom opvang en nazorg
Project
Beginjaar
2020
Advies over gebruik app die veerkracht van medewerkers ondersteunt
Project
Beginjaar
2020
Bouwen aan veerkracht
Oorlog
Project
Beginjaar
2020
Website om de mentale gezondheid van de samenleving te bevorderen tijdens en na de coronacrisis
Pandemie