Stichting 1940-1945

Voor WO2 oorlogsgetroffenen

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsgetroffenen uit de jaren 1940-1945.

Stichting 1940-1945 is partner van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Meer weten over Stichting 1940-1945?

Locatie

Locatie
Nienoord 5, 1112 XE Diemen