19 resultaten
Dienst
Ondersteuning en zorg bij rampen en crisis
Rampen en crises
Dienst
Een handreiking voor de praktijk bij ingrijpende gebeurtenissen
Weerbare organisaties
Dienst
Materiaal voor preventie van terrorisme en radicalisering onder jongeren en het deradicaliseren van jongeren
Geweld
Dienst
Informatie en tools voor het verlenen van psychosociale hulp bij aanslagen
Geweld
Dienst
Toolkit voor GGD'en ter bevordering van de psychosociale hulp na rampen
Overig
Dienst
Praktische informatie en hulpmiddelen om een herdenking te organiseren
Herdenken en rouwen
Dienst
Handvatten voor hulpverleners als voorbereiding op een terroristische aanslag en ander extreem geweld
Geweld
Dienst
Om hulpverleners in uniform optimaal te ondersteunen na schokkende gebeurtenissen
Weerbare organisaties
Dienst
Collegiale opvang na een ingrijpend incident op het werk
Overig
Dienst
Meet online de impact van een schokkend incident
Dienst
Geeft inzicht in energie en stress op het werk
Dienst
Sparren met een psycholoog als je op het werk onder hoge druk staat
Bewaken en beveiligen
Dienst
Snelle en effectieve zorg bij trauma
Dienst
Advies en ondersteuning voor, tijdens en na een crisissituatie
Overig
Dienst
Bel ons voor opvang bij ernstige incidenten op het werk
Overig
Dienst
Advies over collegiale ondersteuning, opzetten van een bedrijfsopvangteam (BOT) en selectiegesprekken
Dienst
Versterk de mentale weerbaarheid van uw medewerkers
Dienst
Help uw medewerkers mentaal fit te blijven
Weerbare organisaties
Dienst
Psychische zorg voor medewerkers na een ingrijpend incident
Overig