Dialectische Gedrags- en TraumaTherapie

Behandeling complexe PTSS met destructief gedrag

De diagnose complexe PTSS zorgt voor problemen op meerdere levensgebieden. De persoon heeft onder andere moeite om (heftige) emoties te reguleren, resulterend in ongewenst en destructief gedrag, zoals zelfbeschadiging, middelenmisbruik en/of dissociatie. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat een traumabehandeling niet goed van de grond komt. Binnen de kliniek van ARQ Centrum’45 wordt sinds kort de behandeling Dialectische Gedrags- en TraumaTherapie (DGTT) aangeboden. Een deel van de behandeling volg je terwijl je gewoon thuis bent (poliklinisch) en een deel volg je terwijl je opgenomen bent (klinisch). De behandeling is bedoeld voor mensen bij wie sprake is van complexe PTSS en waarbij door destructief gedrag een ambulante traumagerichte behandeling niet lukt.

Belangrijk is dat het ambulante traject relatief kort is. Dat betekent dat het van belang is dat je destructieve gedrag of de suïcidaliteit niet zo ernstig is dat je nog regelmatig een beroep doet op de crisisdienst. Daarnaast moet je er echt aan toe zijn je destructieve gedrag te willen stoppen.

Met een complexe PTSS ondervind je naast de PTSS-klachten ook problemen in het reguleren van je emoties, leidend tot destructief gedrag;  een negatief zelfbeeld; en uitdagingen in het onderhouden van relaties met (belangrijke) anderen. Om in aanmerking te komen voor de behandeling dient het destructieve gedrag niet zodanig ernstig te zijn dat je regelmatig contact met de crisisdienst nodig hebt. Daarnaast is het van belang dat je echt wil stoppen met het destructieve gedrag.

Geen lange wachtlijst, maar gefaseerde instroom

Voor de behandeling DGTT werken wij niet met een wachtlijst. We willen hiermee voorkomen dat mensen uitzichtloos lang wachten op een intake, zonder garantie op behandeling. Om die reden hanteren wij een gefaseerde instroom. Op basis van de verwachte uitstroom van patiënten beslissen we of en hoeveel nieuwe patiënten zich kunnen aanmelden.

Op de pagina ‘Aanmeldproces DGTT’ treft u meer informatie over de gefaseerde instroom en het stappenplan van aanmelding. Op deze pagina geven we ook aan wat de volgende instroomdatum is.

Aanmelding: samenwerking patiënt en verwijzer

Om in aanmerking te komen voor de behandeling DGTT is er een actie nodig van zowel jou als van je verwijzer. Het is daarom belangrijk om de aanmelding goed af te stemmen met je verwijzer. De aanmelding start met een motivatiebrief van jou als patiënt. Binnen een week na het indienen van de motivatiebrief moet je verwijzer het aanmeldformulier voor verwijzers hebben ingevuld en deze samen met de gevraagde informatie naar ons hebben verstuurd. Gebeurt dit niet binnen de gegeven deadline, dan krijgt je hier via e-mail bericht over en vervalt je aanmelding. Je kunt je dan weer aanmelden op de eerstvolgende instroomdatum. Het is dus belangrijk dat je de aanmelding goed afstemt met je verwijzer!

Zodra het maximum aantal vooraanmeldingen is bereikt, wordt je daarvan op de hoogte gesteld. Je komt dan op een tijdelijke wachtlijst die een week geldig is. In die week screenen wij de aanmeldingen en nodigen we een beperkt aantal mensen uit voor een intakegesprek. Heb je die week nog geen uitnodiging ontvangen, dan is je aanmelding niet aangenomen. Je kunt je dan weer aanmelden op de eerstvolgende instroomdatum.

Meer informatie over het aanmeldproces en de motivatiebrief treft u op de pagina ‘Aanmeldproces DGTT’. Op deze pagina staat ook de uitleg over de gefaseerde instroom en de volgende instroomdatum.

Aanmeldproces volledig online

Zowel het indienen van de motivatiebrief als het toesturen van de benodigde informatie van de verwijzer vindt via e-mail plaats. Ook het verdere contact over de aanmelding en het inplannen van een mogelijke intake verloopt via e-mail. Zoals eerder vermeld worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst verwerkt. Er kan niet met ons gemaild of gebeld worden over de status van je aanmelding.

Intake en behandeling

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. De eerste aanmeldingen die volledig zijn en voldoen aan de criteria worden aangenomen. Zowel jij als verwijzer ontvangen hier bericht over. Is je aanmelding aangenomen, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Wanneer na intake blijkt dat je voor onze behandeling DGTT in aanmerking komt, starten we met de voorbereiding op de behandeling.

Lees meer over de behandeling op de pagina ‘Behandeling DGTT’.

Aanmelden voor Dialectische Gedrags- en TraumaTherapie

Heb je alle aanmeldstappen doorlopen? Heb je gecontroleerd of alle motivatievragen zijn beantwoord? Onvolledige aanmeldingen worden niet aangenomen.

Neem direct contact op

Aanbieder

Aanbieder