Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement

Ondersteuning en zorg bij rampen en crisis

Overstromingen, een pandemie, een aanslag: het is slechts een greep uit de rampen en crises die Nederland kent. Ook incidenten, zoals auto-ongelukken en suïcide op scholen, komen voor. Dergelijke gebeurtenissen raken alle betrokkenen direct. Met behulp van de Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement van ARQ kunt u hen als hulpverlener, overheid of organisatie optimale psychosociale ondersteuning en zorg bieden.  

  Deze multidisciplinaire richtlijn bevat kennis om de psychosociale impact van rampen en crises te beperken en getroffenen in staat te stellen hun dagelijks leven weer op te pakken. Het gaat om ondersteuning en zorg in zowel de acute fase van de gebeurtenis als tijdens het herstel in de periode daarna, de nafase. Deze richtlijn optimaliseert het psychosociaal crisismanagement op verschillende manieren. De richtlijn: 

  • is een referentiekader en hulpmiddel bij het opzetten en uitvoeren van psychosociale ondersteuning en zorg 

  • verbetert de kwaliteit van de psychosociale ondersteuning en zorg  

  • helpt de professionaliteit van de partijen die betrokken zijn bij psychosociaal crisismanagement te bevorderen  

  Bovenstaande animatie is gebaseerd op de richtlijnversie uit 2014. Daarom wordt deze nog bij haar oude naam genoemd. Ondanks de naamswijziging van de richtlijn, sluit de inhoud van de video nog steeds aan.  

  Wie kunnen deze richtlijn gebruiken? 

  Bij de hulp aan getroffenen kunnen veel verschillende partijen een rol spelen. Voor al deze partijen is deze richtlijn relevant. Dit zijn bijvoorbeeld: 

  • overheden

  • professionele hulpverleners en getrainde vrijwilligers 

  • organisaties die een verantwoordelijkheid dragen voor het psychisch welbevinden en de gezondheid van hun medewerkers 

   

  Wat vindt u in deze richtlijn? 

  Op basis van wetenschappelijke inzichten en expertkennis bevat deze richtlijn onder meer de volgende informatie: 

  • de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen voor getroffenen 

  • principes en aanbevelingen voor psychosociaal crisismanagement bij flitsrampen, situaties met maatschappelijke onrust en langdurige crises 

  • psychosociale interventies op collectief-, groeps- en individueel niveau 

  • crisiscommunicatie, waaronder het gebruik van sociale media 

  • procesbomen die helpen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie 

  Direct naar de richtlijn

  Leer alles over het plannen, organiseren en uitvoeren van psychosociale ondersteuning en zorg aan mensen die getroffen zijn door rampen en crises. Download de richtlijn.

  Met dank aan

  Deze richtlijn is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met diverse experts en een werkgroep van diverse partijen die betrokken zijn bij de inrichting en het verlenen van psychosociale ondersteuning en zorg.