Richtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals 

Concrete ondersteuning tijdens en na een (corona)crisis 

De urgentie voor goede zorg voor de zorgprofessionals is door de coronacrisis nadrukkelijk onder de aandacht gekomen. Het belang van psychosociale ondersteuning voor deze groep wordt benadrukt, ook ná de (acute) crisis. ARQ ontwikkelt in samenwerking met de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) een beleidsrichtlijn voor zorgprofessionals hoe de zorgprofessional optimaal psychosociaal ondersteund kan worden.  

Ook internationaal wordt steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de mentale gezondheid van zorgprofessionals. De bestaande initiatieven op het gebied van psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals zijn nog niet eenduidig. Bovendien ontbreekt onderbouwing van hoe psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals het beste kan worden vormgegeven. De beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals heeft als doel om landelijke consensus te bereiken over optimale psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals en daarmee stressgerelateerde klachten en werkuitval te voorkomen.
 

Vraag van de werkvloer beantwoord 

Het project Beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals wordt geïnitieerd en gefinancierd door Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) en uitgevoerd door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Stichting ZWiC wil tegemoetkomen aan de behoefte van de werkvloer aan concrete, evidence-based vormen van ondersteuning tijdens maar vooral ook ná de coronacrisis.  

Als expert op het gebied van ingrijpende gebeurtenissen bij zogenaamde ‘hoog risico’ beroepen ontwikkelde ARQ onder meer de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden in samenwerking met organisaties zoals de Nationale Politie, Brandweer Nederland, Defensie en Ambulancezorg Nederland. Deze effectieve richtlijn dient als basis voor de beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals en zal binnen dit project worden geadapteerd en waar nodig aangepast voor zorgmedewerkers.
 

De methode 

Voor het ontwikkelen van deze beleidsrichtlijn zijn een multidisciplinaire projectgroep en stuurgroep samengesteld. De deelnemers komen van organisaties die de beroepen uit de doelgroep vertegenwoordigen (verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en medisch specialisten); de sectoren waar de doelgroep werkzaam is (onder andere ziekenhuizen, UMC’s, gehandicaptensector, GGZ, Jeugdzorg, VVT-sector), en de rollen die de doelgroep heeft op de werkvloer (in opleiding, werkzaam als ZZP’er, of in loondienst). Zo wordt beoogd om landelijke consensus te bereiken over wat vitaliteit op de werkvloer van zorgprofessionals precies is en hoe deze het beste behouden of verbeterd kan worden.   

We streven ernaar om begin 2023 de beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals te kunnen presenteren.