Richtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals 

Een handreiking voor de praktijk bij ingrijpende gebeurtenissen

Zorgprofessionals leverden uitzonderlijke prestaties in de strijd tegen corona. De onzekere stressvolle situaties waarin zij hun werk moesten doen en de toenemende druk op de zorg, maakten dat er vanuit veel zorgorganisaties vraag kwam naar psychische ondersteuning. Daarom ontwikkelde ARQ samen met de volle breedte van de sector Zorg & Welzijn een landelijke beleidsrichtlijn vol met inzichten en adviezen voor optimale psychosociale ondersteuning, in opdracht van Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC)

Hoe juiste en tijdige ondersteuning er precies uitziet en welke behoeften zorgprofessionals op de werkvloer hebben, was nog nergens beschreven. Voor het eerst ligt er nu een landelijke standaard om stressgerelateerde gezondheidsklachten bij zorgprofessionals zoveel mogelijk te voorkomen en hun werkplezier te bevorderen. Dit kan verzuim en verloop van zorgmedewerkers ondervangen en daarmee de druk op de zorg verminderen. Want ondanks dat de coronapandemie voorbij is, blijft de werkdruk onverminderd hoog en blijven ingrijpende gebeurtenissen onderdeel van het werken in de zorg. Met deze beleidsrichtlijn ligt er een brede basis om professionals de ondersteuning te bieden waar al lange tijd zo'n behoefte aan is.
 

Vraag van de werkvloer beantwoord 

Deze beleidsrichtlijn is in de eerste plaats bedoeld voor bestuurders, managers en HR-professionals van zorginstellingen en geeft richting bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Dat biedt handvatten om klachten en problemen bij zorgmedewerkers te voorkomen, signaleren, monitoren en verhelpen. Daarnaast kunnen opleiders en begeleiders van zorgprofessionals in opleiding de inzichten uit de beleidsrichtlijn in de opleiding verwerken. Branche- en beroepsverenigingen kunnen aan de hand van deze richtlijn opkomen voor de belangen van zorgprofessionals. Ook voor zorgprofessionals zelf is er iets te behalen. Zij leren hun eigen verantwoordelijkheid kennen en worden zich tevens bewust van welke psychosociale ondersteuning zij kunnen en mogen verwachten van hun leidinggevende en organisatie.

Beleidsrichtlijn downloaden en gebruiken

Download de richtlijn en maak ook gebruik van deze landelijke norm binnen uw zorginstelling, zorgopleiding, branchevereniging of beroepsvereniging. Kunt u hier hulp bij gebruiken? Neem contact met ons op via 088 330 51 75 of impact@arq.org.