Terra toolkit

Materiaal voor preventie van terrorisme en radicalisering onder jongeren en het deradicaliseren van jongeren

Als jongeren steeds meer zwartwit gaan denken en willen dat de samenleving ingrijpend verandert, moeten we alert zijn. Het zijn de eerste tekenen van radicalisering. Als niemand ingrijpt, groeit de wens om die ideeën om te zetten in daden. Met de Terra toolkit van ARQ in samenwerking met partners kunt u hier een stokje voor steken.

Academici en experts laten hun licht schijnen over radicalisering. Samen geven zij een genuanceerd beeld van de opgebouwde kennis over het radicaliseren en het deradicaliseren van jongeren. Op basis van wetenschappelijke inzichten, de mening van deze experts, bijdragen van terrorismeslachtoffers en de kennis en ervaring van voormalig radicalen, bevat de Terra toolkit:

 • handleidingen die een volledig beeld geven van radicalisering en welke gevolgen dit kan hebben, met tips om radicalisering te herkennen en tegen te gaan
 • folders die een beknopte samenvatting geven van de handleidingen
 • ervaringen van overlevenden van terroristische aanslagen en voormalig radicalen
 • interviews met onder meer jeugdwerkers, leraren, politie, justitie en journalisten 
 • een training om professionals te ondersteunen in het signaleren van jongeren die dreigen te radicaliseren en in het voorkomen van verdere radicalisering
 • een lesprogramma voor middelbare scholen ter preventie van radicalisering
 • evidence based beleidsadvies voor Europese en nationale overheden

Wie kunnen de toolkit gebruiken?

Deze toolkit is bedoeld voor mensen die in hun werk te maken krijgen met jongeren die risico lopen om te radicaliseren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • leraren
 • jeugdwerkers
 • politieagenten
 • gevangenisbewakers
 • religieuze leiders
 • journalisten
 • lokale en landelijke overheden

Meteen met de toolkit aan de slag

Herkent u zichzelf in de doelgroep? Gebruik deze toolkit dan voor informatie, als voorlichtingsmateriaal, als basis voor discussie of voor deskundigheidsbevordering. 

Met dank aan

Deze toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met de (voormalige) Quilliam Foundation en University College Roosevelt en werd mede mogelijk gemaakt door de Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union.