Aandacht voor passende zorg voor Indische en Molukse ouderen

In company lezingen en workshops

Zorg is maatwerk. Er is niet één manier van zorg bieden aan ouderen met een achtergrond in voormalig Nederlands-Indië. Bovendien kan het herkennen van specifieke zorgbehoeften lastig zijn als zorgverleners onvoldoende op de hoogte zijn van culturele en historische achtergronden van deze doelgroep. Deze interactieve lezing of workshop van Stichting Pelita en ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld is speciaal bedoeld om die deskundigheid voor reguliere, extramurale zorgmedewerkers te vergroten.

Als zorgverlener kun je geconfronteerd worden met verschillende specifieke zorgbehoeftes, maar hoe sluit je als zorgprofessional aan op de leefwereld en behoefte van de zorgvrager? Welke kennis is daar voor nodig? ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita bieden lezingen en workshops op maat aan waarin de laatste inzichten, ervaringen en tips worden gedeeld over passende zorg. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod kunnen komen zijn de relatie tussen oorlogservaringen en andere ingrijpende gebeurtenissen, het proces van ouder worden en gezondheidsklachten, interculturele communicatie en de combinatie van trauma met dementie.

Voor wie?

De lezingen en workshops zijn geschikt voor reguliere, extramurale zorgmedewerkers en hulpverleners, waaronder clientondersteuners, huisartsen/praktijkondersteuners, casemanagers dementie, sociaal werkers, thuiszorgmedewerkers, verzorgenden en gedragsdeskundigen. 

Over de trainers

Josée Netten is psycholoog en cultureel antropoloog en werkt vanaf 2003 als beleidsonderzoeker/-adviseur en trainer in het veld van nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen. Zij heeft hierdoor veel expertise en kennis opgebouwd met betrekking tot getroffenen van grootschalige schokkende gebeurtenissen zoals rampen, terrorisme en oorlog. Zij is tevens Algemeen secretaris van de Stichting 1940-1945.

Bertine Mitima-Verloop is psycholoog en onderzoeker en werkt sinds 2016 voor ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Zij is betrokken bij diverse projecten waarbij de psychosociale doorwerking van oorlog centraal staat. Ook is zij getraind als gespreksleider Moreel Beraad.

Jessica Apon is systemisch therapeut en trainer. Ze behoort tot de derde generatie en is van Indische en Molukse afkomst. Bij Stichting Pelita is ze projectleider Kennis en Kunde en verantwoordelijk voor trainings- en lezingenprogramma’s.

Data en tijden

Neem direct contact op

kc-oorlog@arq.org
088 330 51 90.

Locatie

Locatie

In company

Kosten

Kosten

Gratis