Emoties en WO2

Omgaan met geëmotioneerde bezoekers in musea, herinneringscentra en archieven

Bezoekers van instellingen die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog, zoals musea, herinneringscentra of archieven, kunnen soms emotioneel reageren. Hoe kan je hier als vrijwilliger of professional het beste mee omgaan? En hoe zorg je voor jezelf na aangrijpende situaties?

Kennis van de mogelijke oorlogservaringen van bezoekers en de psychosociale impact van dit verleden kan inzicht en begrip bieden. Dit helpt u adequaat te reageren op emotionele reacties bij bezoekers. Ook kennis van de invloed van emoties en het omgaan daarmee is van belang. 

Het contact met bezoekers met een oorlogsachtergrond of andere traumatische ervaringen, kan voor de medewerker of vrijwilliger zelf ook belastend zijn. De eigen ervaringen kunnen hier soms ook bij meespelen. Zeker wanneer u zelf ook ervaring heeft met oorlog en trauma. Daarom is het belangrijk om aandacht aan zelfzorg te besteden, om zo goed mogelijk met de effecten van aangrijpende verhalen en situaties te kunnen blijven omgaan. 

In de workshop van 2-3 uur wordt aandacht besteed aan de doorwerking van oorlogs- en geweldservaringen en aan het omgaan met emoties van zowel de bezoeker als van de vrijwilliger of medewerker zelf. Tijdens de workshop is er ruimte voor discussie, reflectie en oefeningen.

Voor wie?

Medewerkers en vrijwilligers van oorlogsmusea, oorlogsarchieven of andere organisaties of stichtingen, die in contact komen met direct getroffenen, betrokkenen of nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog.

Over de trainers

Josée Netten is psychologe en cultureel antropologe en werkt vanaf 2003 als beleidsonderzoeker/-adviseur en trainer in het veld van nazorg bij ingrijpende gebeurtenissen. Zij heeft hierdoor veel expertise en kennis met betrekking tot getroffenen van grootschalige schokkende gebeurtenissen zoals rampen, terrorisme en oorlog. Zij is tevens Algemeen secretaris van Stichting 1940-1945.

Bertine Mitima-Verloop is psycholoog en promovenda en werkt sinds 2016 voor ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. Zij is betrokken bij diverse projecten waarbij de psychosociale doorwerking van oorlog centraal staat. Ook is zij getraind als gespreksleider Moreel Beraad.

Data en tijden

Neem direct contact op

kc-oorlog@arq.org
088 330 51 90.

 

Locatie

Locatie

In company

Kosten

Kosten

In overleg

Aantal deelnemers

Aantal deelnemers

10-15