Oratie en symposium Michel Dückers

Over de bijzondere leerstoel ‘Crises, Veiligheid en Gezondheid’

Op 18 november om 16.15 uur spreekt ARQ-hoogleraar Michel Dückers in Groningen zijn oratie De beelden die ons bewegen, de voorspelbaarheid van de rampen die we samen creëren uit. Hiermee aanvaart hij formeel de bijzondere leerstoel ‘Crises, Veiligheid en Gezondheid’. Deze leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen is ingesteld door vier kennisorganisaties: ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), het Nivel en het RIVM.

Voorafgaand aan de oratie organiseren de leerstoelpartners het symposium De ramp na de ramp: in de wetenschap dat het beter kan. Een centraal uitgangspunt van de leerstoel vormt de rode draad van het programma: het belang van een doorlopende dialoog tussen praktijk (waaronder getroffenen), beleid en wetenschap in alle fasen van de crisis, om samen te werken aan kennis over problemen en praktische oplossingen.

Meer informatie over het programma en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op de website van NIPV.

Ook voor de oratie kunt u zich inschrijven. Dit kan via de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Oratie en symposium Michel Dückers

Informatie symposium | De ramp na de ramp: in de wetenschap dat het beter kan

  • Datum en tijd: 18 november 2022 van 12.00 tot 15.30 uur
  • Locatie: Huize Maas, Vismarkt 52, Groningen
  • Voor wie: het symposium is vrij toegankelijk voor iedereen (vooraf inschrijven)

Informatie oratie | prof.dr. M.L.A. (Michel) Dückers: De beelden die ons bewegen, de voorspelbaarheid van de rampen die we samen creëren

  • Datum en tijd: vrijdag 18 november 2022 van 16.15 tot 17.00 uur
  • Locatie: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
  • Vooraf inschrijven
Data en tijden

18 november 2022 

  • 12.00 tot 15.30 (symposium)
  • 16.15 tot 17.00 (oratie)