ARQ gastpartner Giro555

ARQ is door de Samenwerkende Hulporganisaties benoemd tot gastpartner voor de grootschalige noodhulpactie ‘Samen in actie voor Oekraïne’. Naast medische zorg en onderdak is ook psychosociale ondersteuning en bescherming van kwetsbare mensen, gezinnen en kinderen noodzakelijk. Vanwege haar kennisleiderschap en de eerdere projecten die ARQ International in Oekraïne heeft opgezet, is ARQ als gastpartner van de Samenwerkende Hulporganisaties gevraagd om psychosociale ondersteuning te bieden aan getroffenen én hulpverleners in Oekraïne.

Wij gaan dit op drie manieren vormgeven:

  • Ondersteunen van Oekraïense psychologen en therapeuten in het vergroten van kennis over het omgaan met ernstige trauma en geestelijke gezondheid.
  • Trainen van lokale Oekraïense organisaties in psychologische interventies om de getroffen gemeenschap te ondersteunen.
  • Psychische ondersteuning van medewerkers bij hulporganisaties. Door het bieden van directe mentale ondersteuning aan de medewerkers. En door het geven van trainingen in het verlenen van ondersteuning aan hun medewerkers.

We zijn blij onze kennis en hulp te kunnen inzetten ten behoeve van alle getroffenen in die regio. Want ieder mens, waar ook ter wereld, heeft recht op een menswaardig bestaan. 

Meer informatie over de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties en de gastdeelnemers is te vinden op de website van Giro555.

Publicatiedatum

Publicatiedatum