Behandeling Traumatische Rouw

Aangevuld met nieuwe e-health module

Traumatische rouw kan optreden na onverwacht of gewelddadig verlies van een naaste. Bij traumatische rouw is er, naast de kernsymptomen van complexe rouw (aanhoudend verlangen en emotionele pijn), ook sprake van klachten die passend zijn bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en/of depressie. Een gecompliceerde combinatie die een gecombineerde aanpak vereist. ARQ Centrum’45 helpt mensen met traumatische rouw, middels de behandeling Brief Eclectic Psychotherapy for Traumatic Grief (BEP-TG). Aanvullend op de een-op-een gesprekken binnen deze behandeling heeft de instelling sinds vandaag ook een e-health module BEP-TG. Deze online module biedt patiënten de ruimte om ook buiten de afspraken zelf door te gaan met de behandeling.

Inhoud en impact module

De omgang met gevoelens over verlies kunnen voor sommige mensen zo hevig zijn dat ze er bang van worden. Bepaalde confrontaties worden vermeden, zoals plekken en gesprekken. Men ontwikkelt patronen waar de verliesverwerking op vastloopt. Deze module helpt patiënten om:

  • het eigen gedrag beter te begrijpen
  • het verlies en de impact ervan betekenis te geven
  • beter met het verlies om te gaan en te verwerken

De BEP-TG module bestaat uit zes hoofdstukken:

  1. Introductie (met praktische gebruikersinfo)
  2. Psycho-educatie (wat is traumatische rouw en wat houdt BEP-TG in?)
  3. Exposure (confrontatie met belangrijke aspecten van het verlies)
  4. Exposure (vervolg confrontatie a.d.h.v. aandenkens en schrijfopdrachten)
  5. Betekenisverlening (hoe verder na een traumatisch verlies?)
  6. Afronding (beëindiging van de behandeling en het belang van afscheidsrituelen)

Het is zeker niet de bedoeling om het rouwgedrag volledig weg te nemen, wel om het te verminderen. Zodat getroffenen, ondanks het verlies, toch een zinvol en betekenisvol leven kunnen leiden.

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Neem direct contact op

Wilt u meer weten over de module en de ontwikkeling ervan? Neem dan contact op met Jeroen Knipscheer, o.a. psychotherapeut, onderzoeker en expert Traumatische Rouw bij ARQ Centrum'45. Hij is te bereiken via jeroen.knipscheer@arq.org en 06 18 29 62 06.