Convenant: erkenning tweede generatie oorlogsgetroffenen

Op 8 juni vond bij ARQ de ondertekening plaats van het convenant ‘Vindbaar en toereikend aanbod van ondersteuning voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen’. Daarmee wordt de sociaal-maatschappelijke hulp aan de tweede generatie getroffenen van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan, versterkt.

Staatssecretaris Van Ooijen (ministerie VWS), Stichting Pelita, Stichting ARQ, Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en het Nederlands Veteraneninstituut ondertekenden het convenant en spraken met tweede generatie getroffenen.

Van Ooijen: ‘Het oorlogsleed werkt door bij een deel van de tweede generatie en dit verdient erkenning. Ook zij moeten kunnen rekenen op gepaste immateriële ondersteuning bij het verwerken van dit leed.’

In het convenant is vastgelegd dat er een herkenbaar en laagdrempelig loket wordt opgezet waar zowel de tweede generatie als zorgmedewerkers terecht kunnen met vragen. Ook zal de kennis met betrekking tot de contextgebonden zorg en de sensitiviteit rondom de tweede generatie oorlogsgetroffenen worden gedeeld met de reguliere zorg. En de specifieke sociale dienstverlening van JMW, Pelita en NLVI wordt gecontinueerd.

Het convenant treedt per 1 januari 2023 in werking.

Publicatiedatum

Publicatiedatum