Misa Dzoljic benoemd tot lid Raad van Toezicht ARQ

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft prof. dr. Misa Dzoljic per 7 juni jl. tot lid van de Raad van Toezicht benoemd.

Misa Dzoljic (61 jaar) is sinds 2021 hoogleraar Healthcare Management aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij Rector Magnificus en voorzitter College van Bestuur op Nyenrode Business Universiteit. Eerder werkte hij onder andere als arts in verschillende academische ziekenhuizen en vervulde de rol van vice-decaan en lid Raad van Bestuur bij het Amsterdam Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam.

Zijn ruime bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg en affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg is een uitstekende aanvulling op de profielen van de andere leden van de Raad van Toezicht. We verheugen ons op de samenwerking. 

Publicatiedatum

Publicatiedatum