Nieuwe e-health module gericht op na-oorlogse generatie

Aanvullend op startende behandeling

Hoewel ze zelf niet zijn blootgesteld aan georganiseerd geweld, kunnen mensen psychische klachten hebben die verband houden met de traumatisering van hun ouders of opvoeders. Deze traumatisering kan namelijk hebben doorgewerkt in de wijze van opvoeden. Vaak ontwikkelen mensen uit de groep ‘na-oorlogse generatieproblematiek’ pas op latere leeftijd psychische klachten. Soms pas als ze zelf kinderen krijgen. Aanvullend op de behandeling van deze na-oorlogse generatie heeft ARQ Centrum'45 een e-health module ontwikkeld: na-oorlogse generatieproblematiek.

In deze module wordt een psychodynamisch model gepresenteerd van waaruit je de problemen kunt benaderen. De patiënt krijgt informatie in de vorm van teksten en video's. Middels opdrachten wordt de patiënt gestimuleerd om na te denken over zijn/haar patronen: Hoe ga jij om met boosheid? Hoe werd er in jouw gezin omgegaan met boosheid? Welke patronen heb je ontwikkeld om gevoelens te vermijden? Hoe kun je angst herkennen? En, hoe kun je dit gaan reguleren?

De module kan gebruikt worden bij startende behandelingen. Met de behandelaar kan besproken worden wat het allemaal oproept, wat zeker nodig is, want uit de testen is gebleken dat het veel losmaakt.

“Ik ben wel een leuker mens geworden om te zijn. Ik heb gewoon ontdekt hoe waardevol het is om goed voor mezelf te zijn. Ik kan nu ook voelen wat ik voel, zonder dat ik daar bang voor word. Ik kan er een soort van……van genieten, omdat ik merk wat er in mij gebeurt. En dat ik dat ook duidelijk kan maken.”

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Neem direct contact op

Wilt u meer weten over de module? Neem dan contact op met Joy Oonk, o.a. psychotherapeut en expertiseteamleider na-oorlogse generatieproblematiek. Zij is te bereiken via j.oonk@centrum45.nl en 06 15 94 41 36.