Header afbeelding

Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement nu digitaal

Voor ondersteuning en zorg aan getroffenen van rampen en crises

Naast flitsrampen, zoals een treinongeluk en tramaanslag, heeft Nederland te maken met langdurige of sluimerende crises, zoals de coronapandemie en de Groningse gaswinningsproblematiek, of met situaties die maatschappelijke onrust kunnen oproepen, zoals een zedenzaak en de vluchtelingen opvangproblematiek. Al deze rampen en crises vragen om goede ondersteuning en zorg van getroffenen. De geactualiseerde Multidisciplinaire Richtlijn Psychosociaal Crisismanagement is toegespitst op al deze ingrijpende gebeurtenissen. Als hulpverlener, overheid of organisatie kunt u de herziene Multidisciplinaire Richtlijn gebruiken als hulpmiddel. De richtlijn helpt met structureren, organiseren en uitvoeren van psychosociale ondersteuning en zorg aan getroffenen van rampen en crises, zowel acuut als op langere termijn. 

Psychosociale ondersteuning en zorg in een nieuw jasje 

Deze multidisciplinaire richtlijn weerspiegelt het actuele denken en de beschikbare wetenschappelijke kennis over het verlenen van psychosociale ondersteuning en zorg. Het document bouwt voort op uitgangspunten en aanbevelingen uit de richtlijn van 2014. Nieuw zijn de aanbevelingen voor situaties met maatschappelijke onrust en langdurige sluimerende crises. Ook is er meer focus op het betrekken van getroffenen in elke fase van psychosociaal crisismanagement en op cultureel specifiek handelen.  

De richtlijn biedt onder meer informatie over: 

  • uitgangspunten en aanbevelingen voor psychosociaal crisismanagement bij flitsrampen, situaties met maatschappelijke onrust en langdurige of sluimerende crises; 

  • behoeften, problemen en gezondheidsrisico’s bij getroffenen; 

  • psychosociale interventies op collectief-, groeps- en individueel niveau; 

  • crisiscommunicatie, waaronder het gebruik van sociale media. 

Voor en door en werkveld 

Voor de herziening van de richtlijn werkte ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises nauw samen met diverse deskundigen en partijen die betrokken zijn bij het inrichten en verlenen van psychosociale ondersteuning en zorg, zoals de GGD’en, Slachtofferhulp Nederland, het Rode Kruis, Sociaal Werk Nederland en het Nederlands Instituut voor Psychologen. Met de herziening is landelijk opnieuw consensus bereikt over de aanbevelingen voor het bieden van optimale psychosociale ondersteuning en zorg bij rampen en crises. 

Downloaden

Dankzij de herziening blijft deze richtlijn aansluiten op actuele wetenschappelijke inzichten, behoeften vanuit de praktijk en het veranderde landschap van psychosociale ondersteuning en zorg waar organisaties mee te maken hebben. De richtlijn is gratis te downloaden.  

Publicatiedatum

Publicatiedatum