Wetenschappelijk onderzoek bij ARQ: vijf thema's

ARQ kan de vooraanstaande positie als hét instituut op het gebied van psychotrauma alleen maar waarmaken wanneer behandeling en beleidsadvies constant gevoed worden met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. ARQ investeert daarom in leerstoelen bij universiteiten door het hele land. Deze hoogleraren werken deels voor hun universiteit, deels voor ARQ. Met hen komt een breed inzicht in de stand van wetenschap beschikbaar en ook zien zij het beste waar de kansen op vernieuwing liggen.

Promovendi en ARQ-onderzoekers voeren de onderzoeken uit. Dagelijks zijn tientallen onderzoekers bij ARQ aan het werk met de meest uiteenlopende vraagstellingen. Wat alle onderzoeken echter verbindt, is dat zij een bijdrage moeten leveren aan het inzicht in psychotraumaklachten, in de werkzaamheid (of het gebrek daaraan) van nieuwe behandelmethoden of dat ze duidelijker maken hoe psychische schade beperkt kan worden. Uitdrukkelijk besteedt ARQ steeds aandacht aan de maatschappelijke context, aan het verband tussen de behandelingen binnenskamers en de samenleving daarbuiten.

Soms lijkt het alsof het om allemaal losse parels gaat maar er is wel degelijk een diadeem die deze parels samenhoudt. Deze zijn nu ondergebracht in vijf thema’s:

  1. Maatschappij, oorlog en crises
  2. Ingrijpende gebeurtenissen op het werk
  3. Jeugd en psychotrauma
  4. Verschijningsvormen van psychotrauma
  5. Therapeutische ontwikkelingen

U kunt de ARQ-onderzoeksagenda downloaden onder Kennis. 

Publicatiedatum

Publicatiedatum