Erkenning

Impact Magazine 2020-4

Erkenning kan vele verschillende vormen aannemen en kan door mensen zeer verschillend ervaren worden. In deze editie reflecteren zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen op het thema ‘Erkenning’.

Met bijdrages over onder meer politieke excuses, de Faro-ramp, familiegeschiedenissen in podcasts en ervaringsverhalen over momenten van erkenning.

Inhoud

 • Ellen Klaassens - Redactioneel
 • Nicole Immler - 'Erkenning: het herstel van sociale relaties'
 • 'Erkenning betekent dat ik het verhaal heb kunnen vertellen'. Interviews met drie oorlogsgetroffenen
 • Menno van Duin en Vina Wijkhuijs - 'De Faro-ramp en de strijd om gehoord te worden'
 • Job Cohen - 'Restitutie, compensatie, tegemoetkoming'. Column
 • Katharina Smets - 'Familiegeschiedenissen onderzocht in podcasts'
 • Vijf vragen aan Victor Jammers - 'Uiteindelijk ben ik hoopvol gestemd'
 • Bart Nauta en Khady Sagna - 'Mens-zijn is moeilijk geworden', Een gesprek met Glenn Helberg
 • Jackie June ter Heide - 'Goede vraag'. Column
 • Marieke Zoodsma - 'Erkenning als essentieel onderdeel van politieke excuses'
 • Sam de Graaff - 'Hoe gaat 2020 de geschiedenisboeken in?'
 • Renske Krimp - 'Erkenning na de de arbeidsinzet'
 • 'Hoe Bart transformeerde in Mees'. Interview met Mees Soffers
 • Boeken
 • NtVP

 

Impact Magazine - Erkenning
Impact Magazine - Erkenning

Downloads

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Impact Magazine

Jaargang

Jaargang
4

Editienummer

Editienummer
4

Uitgever

Uitgever

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

ISSN

2543-2591