Herdenken. Waar is het goed voor?

Impact Magazine 2017-2

Inhoud

 • Jeroen Knipscheer - Redactioneel
 • Bertine Verloop, Trudy Mooren - 'Herdenken, waar is het goed voor? Het effect van herdenken voor oorlogsgetroffenen'
 • Berthold Gersons - 'Overijverige diagnostiek'. Column
 • Onno Sinke - 'Een hoofd vol verhalen. Gerdi Verbeet over het belang van WOII'. Interview met Gerdi Verbeet
 • 'Begraafplaats van het verzet. Eerebegraafplaats Bloemendaal'. Monument
 • Onno Sinke - 'Niet getekend, wel geraakt. De intergenerationele overdracht van WOII-trauma's'
 • Jurriaan Jacobs - 'Getagt voor het leven. Impact van online framing van professioneel handelen'
 • Jetske van Heemstra, Joriene van der Kolk - 'Nieuwe behandeling voor slachtoffers mensenrechtenschendingen. Europese samenwerking voor empowerment'
 • Anke Lahuis, Jetske van Heemstra - 'Empowerment tegen demoralisatie. Dilemma's in de GGZ over getraumatiseerde asielzoekers'
 • Joanne Mouthaan - 'Child maltreatment across the lifespan. Ervaringen van het Europese psychotraumacongres ESTSS 2017'
 • Mariel Meewisse - 'Bieden oogbewegingen in EMDR afleiding? Gedachtenwisseling over de therapeutische werking van oogbewegingen'
 • Erik ten Broeke, Ad de Jongh - 'Laten we ons niet onnodig laten afleiden'
 • Boeken
 • NtVP Katern
Impact Magazine - Herdenken

Downloads

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Impact Magazine

Jaargang

Jaargang
1

Editienummer

Editienummer
2

Uitgever

Uitgever

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

ISSN

2543-2591