Informatiefolders voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Informatie en tips over omgaan met stress, boosheid en onzekerheid

Gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben jarenlang veel stress ervaren door financiële nood, onzekerheid en lange procedures. Daardoor hebben veel van hen last van langdurige stressklachten, boosheid en/of frustratie.

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises maakte in samenwerking met Stichting Lotgenotencontact Kinderopvangtoeslagaffaire en de NtVP twee folders over omgaan met stress en boosheid voor gedupeerden van de toeslagenaffaire.

In de folders ‘Omgaan met stress en onzekerheid’ en ‘Omgaan met boosheid en frustratie’ wordt informatie gegeven over de signalen van stress en boosheid. Ook worden er tips aangereikt om hier mee om te gaan.

Folder Omgaan met stress en onzekerheid toeslagenaffaire

Uitgever

Uitgever

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Handreiking