Instrument maakt inclusie binnen ggz concreet

Meten is werk maken van inclusie

Het huidige ggz-aanbod sluit onvoldoende aan bij de behoefte en ervaring van mensen met verschillende culturele achtergronden. ARQ Centrum’45 en Parnassia Groep bieden daarom op de Internationale dag tegen racisme en discriminatie ggz-instellingen een gratis zelfbeoordelingsinstrument om de mate van inclusie en diversiteit van de organisatie voor cliënten en collega’s te beoordelen. Naast dit beoordelingsinstrument zijn er tips om systematisch toe te werken naar meer inclusie binnen een organisatie.

Aansluiting tussen zorgbehoefte en achtergrond

Samrad Ghane houdt zich bezig met culturele psychiatrie binnen Parnassia Groep en is auteur van de inclusiescan. Ghane: “De huidige ggz houdt onvoldoende rekening met de vele vormen van diversiteit in de samenleving. Dit betekent dat we meer moeten toewerken naar een inclusieve ggz. Voor cliënten betekent dit dat ze geen barrières ervaren tot effectieve zorg, dat ze zich welkom en gezien voelen bij hun zorginstelling en dat ze aansluiting ervaren tussen het aanbod en hun zorgbehoefte, beleving en achtergrond. Voor collega’s betekent dit dat ze zich een gewaardeerd onderdeel van de organisatie voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen.”

Meten is werk maken van inclusie

Het zelfbeoordelingsinstrument bestaat uit 21 criteria voor een inclusieve organisatie. Per criterium zijn een of twee vragen geformuleerd die helpen bepalen of de organisatie aan het desbetreffende criterium voldoet. De criteria zijn ingedeeld in vijf verschillende domeinen, die met de kwaliteit van zorg en diversiteitsbeleid van de organisatie te maken hebben. Zoals: toegang tot zorg, kwaliteit van zorg, personeel, organisatiecultuur, leiderschap en borging.

Het instrument is geschikt om de mate van inclusiviteit van bijvoorbeeld een team, afdeling of de gehele organisatie in kaart te brengen. De uitkomst nodigt uit tot zelfreflectie en gesprekken met collega’s. En dankzij de concrete tips kan iedereen direct werk maken van meer inclusie.

Download gratis zelfbeoordelingsinstrument

Het zelfbeoordelingsinstrument om de inclusie van de organisatie te meten is gratis te downloaden. Deze treft u onder 'Downloads'.

Publicatietype

Publicatietype
Handreiking

Aanbieder

Aanbieder