Recovery in context

Mental health in relation to psychotrauma and postmigration stress among forced Migrants

Er is een toenemend aantal mensen dat wordt gedwongen om hun thuisland te ontvluchten op zoek naar veiligheid. Deze gedwongen migranten lopen een relatief hoog risico op het ontwikkelen van psychopathologie, zoals een post-traumatische stressstoornis (PTSS). Veel voorkomende risicofactoren voor psychopathologie in deze groep zijn traumatische ervaringen en dagelijkse stressoren na migratie.

Het vinden van manieren om psychopathologie gerelateerd aan traumatische ervaringen en dagelijkse stressoren te overwinnen speelt een centrale rol in de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift. Ten eerste door de rol van ervaren dagelijkse stress bij de behandeling van PTSS te onderzoeken en ten tweede door de rol van individuele factoren voor psychische klachten en de behandeling ervan te begrijpen. Om de kennis over deze kwesties te vergroten, zijn verschillende kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd onder vijf verschillende steekproeven van gedwongen migranten.

Bevindingen suggereren dat de rol van psychologische hulpbronnen, zoals posttraumatische cognities, coping-stijlen en zelfeffectiviteit, voor de geestelijke gezondheid van gedwongen migranten contextspecifiek zijn. Want hoewel al deze factoren van invloed zijn op het welzijn van gedwongen migranten, varieert hun impact. Zo lijken gunstige coping stijlen bij aanvang van behandeling mogelijk geen vereiste te zijn voor klachtreductie. Ondertussen hoeft de ervaren dagelijkse stress niet noodzakelijkerwijs het herstel van PTSS te ondermijnen.

Het is evident dat we beschikbare PTSS-behandelingen voor gedwongen migranten moeten optimaliseren, en beschermende factoren voor hun gezondheid moeten stimuleren. Maar daarbij moeten we een scherp oog houden voor de context van hun psychopathologie en levensomstandigheden.

omslag proefschrift Jetske van Heemstra

Auteur(s)

Auteur(s)
Jetske van Heemstra

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Jaargang

Jaargang
2023

Publicatietype

Publicatietype
Proefschrift

ISBN

ISBN
978-94-6419-945-1