Proefschrift Rina Ghafoerkhan (2024)

Untangling the Mental Health of Forced Migrants and Sexual Violence Survivors

Wereldwijd neemt het aantal mensen dat gedwongen wordt hun huis te verlaten als gevolg van oorlog, conflict of vervolging toe. Een deel van deze gedwongen migranten wordt geconfronteerd met seksueel geweld of uitbuiting. Deze ervaringen hebben een grote impact op hun mentale gezondheid. Bij aankomst in Nederland zoekt een deel van deze mensen hulp binnen de geestelijke gezondheidszorg.

In haar proefschrift onderzoekt Rina Ghafoerkhan de psychologische impact van gedwongen migratie, inclusief seksueel geweld en uitbuiting. Ghafoerkhan streeft ernaar de klinische praktijk voor gedwongen migranten en overlevenden van seksueel geweld en mensenhandel te verbeteren. Daarnaast bekijkt de promovenda voorkomende kaders rond gedwongen migratie kritisch middels multidisciplinaire samenwerking met juristen en antropologen.

Ghafoerkhan: 'In ons onderzoek belichten we de diversiteit aan ervaringen van seksuele uitbuiting, zodat hulpverlening hier beter op kan aansluiten. Overlevenden van seksuele uitbuiting worden op verschillende wijze gedwongen tot sekswerk, soms door fysiek geweld en opsluiting en soms door psychologische dwang. Daarnaast komt herhaaldelijk seksueel geweld helaas vaak voor onder overlevenden. Daarom ontwikkelden we samen met klinische experts een lichaamsgerichte behandelmodule. Deze module, die zich richt op je weer veilig voelen en blijven, werd geëvalueerd in onderzoek.'

Sommige gedwongen migranten blijven langdurig last houden van wat ze hebben meegemaakt. Dit kan zich ontwikkelen tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Narratieve Exposure Therapie (NET) is een behandelmethodiek die zich richt op het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Ghafoerkhan: 'We onderzochten factoren die de effectiviteit van NET bevorderen of belemmeren, en vonden dat problemen met emotieregulatie of dagelijkse stress niet noodzakelijk van invloed zijn op de behandeling.'

Untangling the Mental Health of Forced Mirgrants and Sexual Violence Survivors

Auteur(s)

Auteur(s)
Rina Ghafoerkhan

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Jaargang

Jaargang
2024

Publicatietype

Publicatietype
Proefschrift

ISBN

ISBN
978-94-6496-093-8