Werken aan balans

Een onderzoek naar het welzijn van het Mobiel Medisch Team van het Amsterdam UMC

Medewerkers van het Mobiel Medisch Team (MMT’ers) verlenen 24/7 medische zorg aan patiënten met een ziekte of levensbedreigend letsel. Wat levert hen energie op en wat geeft stress? Hoe gaan ze met deze stress om? En hoe zit het met hun behoefte aan ondersteuning? ARQ deed hier onderzoek naar. 

Uit het onderzoek bleek dat de MMT’ers gezond, enorm gedreven en zeer gemotiveerd zijn. Ze ervaren weinig klachten en hebben plezier in hun werk. Er zijn natuurlijk incidenten die ze bijblijven, zoals ongevallen met kinderen, maar over het algemeen kunnen MMT’ers daar goed mee omgaan. De steun van collega’s onderling helpt hen daarbij.

Soms ervaren de MMT’ers wat klachten, zoals moeite met slapen en piekeren. Ondanks dat hebben ze weinig behoefte aan ondersteuning vanuit de organisatie. Ze hebben het naar eigen zeggen niet nodig of zoeken liever steun bij elkaar of bij hun naasten. Sommige MMT’ers weten niet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en zorg.
 

De drempel tot professionele steun verlagen

In het onderzoeksrapport kunt u lezen dat MMT’ers liever steun zoeken bij elkaar dan dat ze gebruikmaken van professionele ondersteuning en zorg. Dit kan met de organisatiecultuur en werkomgeving te maken hebben. Hier als team over praten kan zorgen voor positieve beeldvorming over het krijgen van professionele hulp.

Door als team met elkaar in gesprek te gaan over professionele steun, kunnen MMT’ers zich ook makkelijker kwetsbaar opstellen en makkelijker hulp zoeken. Daarbij is het belangrijk dat het team van de organisatie hoort waar en hoe zij deze ondersteuning en zorg kunnen krijgen.
 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en het Mobiel Medisch Team van het Amsterdam UMC.

Kaft onderzoeksrapport Werken aan balans

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport