Verwijzing Vluchtelingen, Asielzoekers en Psychotrauma

Ondertitel

In- en exclusiecriteria VAP

Of uw patiënt wel of niet in aanmerking komt voor een traumabehandeling bij ARQ Centrum’45 hangt af van een aantal criteria. De algemene in- en exclusiecriteria vindt u op de hoofdpagina over Uw patiënt verwijzen (stap 3). Op deze pagina treft u de aanvullende in- en exclusiecriteria van het specialisme Vluchtelingen, Asielzoekers en Psychotrauma (VAP).

Aanvullende criteria: Vluchtelingen, Asielzoekers en Psychotrauma (VAP)

VAP inclusiecriteria:

  • Wij richten ons op vluchtelingen en asielzoekers die een verblijfsstatus hebben of in procedure zijn daartoe.
  • Primair aanwezig zijn de posttraumatische stressstoornis of psychotrauma-problematiek en een bijpassende hulpvraag.
  • Het met beperkt resultaat doorlopen hebben van een traumabehandeling binnen de GGZ óf iemand is korter dan 5 jaar in Nederland met complexe traumaproblematiek óf de problematiek is dermate complex dat de waarschijnlijkheid is dat iemand wordt afgewezen in de 1ste/2de lijn waarna iemand alsnog bij ons terecht komt.
  • Iemand kan naar Diemen reizen voor therapie (of vanuit huis online traumatherapie doen).

VAP exclusiecriteria:

  • Forse verslavingsproblematiek waarvoor eerst behandeling nodig is.
  • Een andere comorbide stoornis die voorliggend moet worden behandeld.

Neem direct contact op

Locatie

Aanbieder

Aanbieder