Verwijzing Vluchtelingen, Asielzoekers en Psychotrauma

Ondertitel

Indicatiecriteria VAP

Of uw patiënt wel of niet in aanmerking komt voor een traumabehandeling bij ARQ Centrum’45 hangt af van een aantal criteria. De algemene in- en exclusiecriteria vindt u op de hoofdpagina over Uw patiënt verwijzen (stap 3). Op deze pagina treft u de aanvullende indicatiecriteria van het specialisme Vluchtelingen, Asielzoekers en Psychotrauma (VAP).

Aanvullende indicatiecriteria: Vluchtelingen, Asielzoekers en Psychotrauma (VAP)

Wij richten ons op mensen met:

  • een vluchtelingenachtergrond die een verblijfsstatus hebben of in procedure zijn daartoe;
  • waarbij er primair een psychotrauma stoornis en een bijpassende hulpvraag aanwezig is;
  • er met beperkt resultaat een evidence based traumabehandeling heeft plaatsgevonden óf de problematiek dermate complex is dat een 3de-lijns indicatie meest passend is*;
  • Iemand kan naar Diemen reizen voor therapie (of vanuit huis online traumatherapie doen).
*Bij twijfel kan vooraf overlegd worden met een klinisch psycholoog of psychiater van VAP, bijvoorbeeld via het online platform 123consultatie.nl. U komt dan in direct contact met een van onze experts.

In sommige gevallen is een parallelle behandeling met een andere GGZ aanbieder een voorwaarde:

  • Een comorbide stoornis die voorliggend moet worden behandeld;
  • Indicatie voor outreachende behandeling of noodzaak van crisisinterventies.

Neem direct contact op

Locatie

Aanbieder

Aanbieder