Zelfscreener

Geeft inzicht in energie en stress op het werk

Veel werkstress kan leiden tot een burn-out. Het is dus belangrijk om uw medewerkers te ondersteunen, ook als het gaat over het omgaan met stress op het werk. Is er sprake van een balans tussen wat stress geeft en wat juist energie oplevert of is er een disbalans? De Zelfscreener van ARQ biedt hier inzicht in en geeft advies.

De Zelfscreener is gebaseerd op een wetenschappelijk model over werkbeleving en wordt ondertussen in veel sectoren gebruikt. Iedere organisatie is anders en daarom wordt de Zelfscreener op maat gemaakt.

Hoe werkt de Zelfscreener?

In 5 tot 10 minuten beantwoordt uw medewerker online enkele eenvoudige vragen. Daarna volgt direct een persoonlijke uitslag: groen of oranje. Groen betekent dat er balans is tussen wat energie geeft en wat stress oplevert en dat uw medewerker daar voldoende mee kan omgaan. Oranje wijst op een mogelijke disbalans.

De uitslag biedt uw medewerker de mogelijkheid om te reflecteren op de eigen situatie. Uiteraard krijgt alleen uw medewerker de uitslag te zien. De uitslag wordt niet met u als werkgever gedeeld.

Bij de uitslag ontvangt uw medewerker ook informatie en handige tips voor verdere ondersteuning. Daarbij sluiten we aan op de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Hoe maken we de Zelfscreener?

We betrekken uw organisatie bij de ontwikkeling om na te gaan:

  • in hoeverre uw organisatie ondersteuning aanbiedt of de regie bij de
    medewerker laat
  • of het advies van de Zelfscreener aansluit bij de bestaande ondersteuningsmogelijkheden binnen uw organisatie
  • of er specifieke zaken binnen uw organisatie zijn die in de Zelfscreener aan de orde moeten komen (dit vergt aanvullend onderzoek)
  • of en hoe u een rapportage op groepsniveau wil ontvangen over het gebruik van de Zelfscreener

Wat levert het op?

De Zelfscreener is anoniem en daardoor laagdrempelig in gebruik. Zo wordt de toegang tot ondersteuning vergroot. Regelmatig gebruik van de Zelfscreener geeft uw medewerkers de mogelijkheid om de balans tussen stress en energie te monitoren. Dit ondersteunt de eigen regie en het zelfherstellend vermogen van uw medewerkers.  

Zelfscreener voor uw organisatie

Wilt u graag uw medewerkers ondersteunen? Laat het ons weten. We ontwikkelen met alle toewijding een Zelfscreener voor u die bij uw organisatie past.