ARQ IVP

Psychosociale ondersteuning vóór, tijdens en na ingrijpende gebeurtenissen op het werk

Stressvolle situaties, grensoverschrijdend gedrag, bedreiging of ernstige incidenten kunnen leiden tot spanningen en de balans verstoren. Als uw medewerkers in aanraking komen met zo’n ingrijpende gebeurtenis, doet dit een beroep op hun veerkracht. U kunt hen hierin ondersteunen en wij dragen daar, met onze diensten, graag aan bij.

ARQ IVP ondersteunt en traint organisaties en medewerkers in het omgaan met schokkende gebeurtenissen, vóór, tijdens en nadat deze plaatsvinden. Ook als uw medewerkers langdurig onder stressvolle omstandigheden werken, kunt u bij ons terecht. 

Onze preventieve diensten richten zich op stresshantering en op het versterken van de veerkracht van uw medewerkers. Is er acuut ondersteuning nodig in uw organisatie? Dan zorgen we 24/7 voor crisisopvang. Dat kan zowel individueel als in groepsverband. We spelen ook een rol in de nazorg bij crisissituaties en calamiteiten. Bij aanhoudende stressklachten of PTSS bieden we behandeling.

 

Voor wie zijn we er?

Onze klanten komen veelal uit branches waar een groot risico bestaat dat medewerkers iets ingrijpends meemaken. Onder iets ingrijpends verstaan we situaties met agressie, ongevallen, rampen, hoge stress of dreigende escalatie. Hierin hebben we al honderden organisaties en mensen ondersteund, waaronder:

  • geüniformeerde beroepen
  • openbaar bestuur: OM, gemeenten en andere overheidsinstanties
  • zorginstellingen
  • vervoersorganisaties
  • retailorganisaties
  • veiligheidsregio’s
  • mediabedrijven

 

Ons aanbod (stapsgewijs inzetbaar)

De meeste mensen zijn veerkrachtig en komen er met steun van hun directe omgeving weer bovenop als ze iets schokkends meemaken. We vinden het daarom belangrijk om niet onnodig in te grijpen en werken vanuit het principe: zo min mogelijk, maar zo veel als nodig. Dit doen we met ‘stepped care’. Dat wil zeggen dat onze diensten stapsgewijs inzetbaar zijn: vóór, tijdens en na een ingrijpende gebeurtenis. Ons aanbod bestaat uit:

Waar kennis en praktijk elkaar ontmoeten

We werken nauw samen met ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en koppelen daarmee onze praktijkervaring aan de kennis van onderzoekers en beleidsadviseurs. Dankzij deze unieke verbinding kunnen we naast onze jarenlange ervaring ook putten uit wetenschappelijke inzichten en beleidsvorming om u de best mogelijke psychosociale zorg te bieden.

Zorg voor uw medewerker aanvragen

Wilt u zorg aanvragen voor uw medewerker? Lees wat de mogelijkheden zijn en hoe u uw medewerker hiervoor kunt aanmelden. 

Aan de slag als psycholoog of trainer?

Bent u op onze website terecht gekomen, omdat u een achtergrond heeft in psychologie? We zijn regelmatig op zoek naar psychologen en trainers die ervaring hebben in het werken met professionals in hoogrisicoberoepen. Met de juiste opleidingen en ervaring kunt u op freelancebasis aan de slag als:

  • psycholoog voor traumabehandeling 
  • psycholoog voor het voeren van MCU-gesprekken 
  • trainer op het gebied van opvang en nazorg, omgaan met agressie of stress en compassie


Indexering tarieven

Jaarlijks indexeert ARQ IVP de tarieven met ingang van elk nieuw kalenderjaar. We voeren niet meer dan de minimaal noodzakelijke verhoging door, zodat we de kwaliteit en snelheid van onze diensten kunnen blijven waarborgen binnen een markt waarin de prijzen jaarlijks stijgen. Voor alle lopende en nieuwe trajecten gelden per 1 januari 2023 de nieuwe tarieven. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen.

Locatie

Locatie
Nienoord 5, 1112 XE Diemen

Contact

Meer informatie over onze trainingen of medewerkers laten deelnemen? Dat kan via:

training@arq.org
020 840 76 00

 

Wilt u meer weten over onze psychosociale dienstverlening? Dan kunt u ons bereiken via:

hulpverlening@arq.org
020 840 76 20