Vroegsignalering van psychische klachten bij vluchtelingen

Workshop met e-learning voor het tijdig signaleren van psychische klachten bij vluchtelingen en asielzoekers

Culturele competenties versterken om psychische klachten te signaleren en te bespreken met behulp van MIRROR-V en het Cultural Formulation Interview (CFI)

Vluchtelingen hebben meer dan gemiddeld kans op het ontstaan van psychische problematiek. Ze hebben veel meegemaakt in het land van herkomst. Er spelen problemen tijdens de migratie zoals onzekerheid over de bestemming en onveiligheid onderweg. Maar ook na de migratie is er onzekerheid over bijvoorbeeld procedures, opvang en zorg voor dierbaren. Cumulatie van traumatische ervaringen en postmigratie stress zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van psychische klachten en belemmeren vluchtelingen zich onderdeel te voelen van de samenleving. Het is dan ook belangrijk om in een vroeg stadium klachten en problemen te signaleren.

Het versterken van culturele competenties van hulpverleners is hiervoor van groot belang. De e-learning en workshop bieden de kennis en vaardig- heden die hiervoor nodig zijn.

E-learning: cultuursensitieve opvang en begeleiding van vluchtelingen 

In deze modele wordt de achtergrond van vluchtelingen in Nederland besproken, waarbij de leefsituatie en psychosociale problemen van vluchtelingen voor, tijdens en na de gedwongen migratie aan bod komen. In de module wordt uiteengezet hoe de hulpverlener op een cultuursensitieve wijze contact kan maken met de vluchteling en klachten en problemen kan inschatten. Er worden handvatten aangereikt die de hulpverlener de vluchteling kan bieden om stress te hanteren, en wanneer verwijzing noodzakelijk is. De meest gebruikte behandelingen voor getraumatiseerde vluchtelingen worden op een rij gezet. De e-learning module wordt aangeboden in samenwerking met Healt[e]Foundation.

Workshop: de invloed van cultuur op de beleving en het begrijpen van psychosociale klachten

In de workshop wordt stil gestaan bij de specifieke klachten en problemen van vluchtelingen en asielzoekers en de invloed van cultuur op de beleving en het begrijpen van de klachten. Het vroegsignalerings- instrument MIRROR-V wordt besproken en geoefend. MIRROR-V is een korte vragenlijst en helpt om aan de hand van 6 domeinen op een gestructureerde manier het gesprek te voeren. Ook andere diagnostische instrumenten om klachten en problemen vast te stellen worden op een rij gezet. 

In de workshop wordt geoefend met het Cultural Formulation Interview (CFI). Er wordt ingegaan op hoe contact wordt gelegd met niet Nederlandstaligen en hoe kan een tolk worden ingezet.

Aan de hand van de zorgpiramide wordt bekeken wanneer wel en wanneer niet door te verwijzen en welke mogelijkheden voor doorverwijzing en hulp er zijn. Hoe wordt contact gelegd met niet Nederlandstaligen en hoe kan een tolk worden ingezet.

Wie kan de workshop volgen?

  • POH-GGZ
  • Preventie medewerkers
  • GGD medewerkers
  • Verpleegkundigen
  • Medewerkers NGO’s in de opvang van vluchtelingen
  • COA medewerkers
  • GGZ professionals

Voorbereiding

E-learning als voorbereiding op de workshop.

Aanbieder

Aanbieder

Locatie

Aantal deelnemers

Aantal deelnemers

Maximaal 20 deelnemers

Contact ARQ Academy

Neem voor meer informatie en incompany mogelijkheden contact met ons op:

020 660 19 70
academy@arq.org