Afscheid in coronatijd: rapport overhandigd aan Tweede Kamer

Een onderzoek naar de psychosociale effecten van de coronapandemie op nabestaanden en uitvaartmedewerkers

Uitvaarten kwamen er tijdens de coronacrisis anders uit te zien, vanwege het groeiende aantal uitvaarten door oversterfte en strenge coronamaatregelen. Dit heeft invloed op de rouwverwerking en kan leiden tot verstoorde rouw bij nabestaanden. ARQ deed daarom onderzoek naar de psychosociale gevolgen van afscheid nemen in coronatijd bij nabestaanden en uitvaartmedewerkers. Afgelopen maand overhandigde Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, het eindrapport aan de Tweede Kamer.

Snel wisselende maatregelen rondom uitvaarten zorgden bij nabestaanden voor extra verwarring, zorgen en stress naast de gebruikelijke stress rondom een uitvaart. Nabestaanden ervaarden ook veel last van de 1.5 meter afstandsregel en de restricties rondom het aantal bezoekers tijdens de uitvaart. Daardoor was er weinig ruimte om samen te zijn. Daar kwam bij dat er geen ruimte was om elkaar fysiek te troosten met een omhelzing, knuffel of een schouderklop. Dat maakte het moeilijk voor nabestaanden om sociale steun te ervaren.
 

Meerderheid in goede mentale gezondheid

Ondanks de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen, blijkt uit de vragenlijst dat de meerderheid van de ondervraagde nabestaanden zich mentaal goed voelt. Verstoorde rouw lijkt niet meer aanwezig te zijn dan na een natuurlijk overlijden. Ook de uitvaartverzorgers lijken in goede gezondheid te verkeren na de acute fase van de coronacrisis, hoewel sommigen zorgbehoeften hebben. Het verlichten van de werkdruk en het versterken van de sociale steun in de acute fase, kan het welzijn op de lange termijn bevorderen.

 

Minister Kuipers deelt onderzoeksrapport in Kamerbrief

Minister Kuipers deelde het rapport samen met een begeleidend stukje tekst over de uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek in zijn Kamerbrief. De minister sloot af met de woorden: “Ik dank de onderzoekers van ARQ voor het rapport en de aanbevelingen. De onderzoekers van ARQ bevelen onder andere aan om bij een volgende golf of pandemie de uitvaartsector te betrekken bij het opstellen van plannen, alsook (belangenbehartigers van) nabestaanden en medische en psychosociale specialisten. Ik neem deze, en de overige, aanbevelingen ter harte.”

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Download dan gratis het onderzoeksrapport

Publicatiedatum

Publicatiedatum