Afscheid in coronatijd

Onderzoek naar psychosociale effecten van corona op nabestaanden en uitvaartbegeleiders

De coronacrisis kent verschillende moeilijkheden, zoals afscheid nemen van dierbaren. Om de mogelijke psychosociale effecten van de crisis en de genomen maatregelen op nabestaanden en uitvaartbegeleiders in kaart te brengen, is ARQ het project 'Afscheid in coronatijd' gestart

De verkennende studie die we uitvoeren bestaat uit een web search en literatuurstudie. De web search is inmiddels afgerond. Daaruit kwamen veel mooie bestaande initiatieven naar voren op het gebied van rouw, afscheid nemen en rituelen in coronatijd. “Afscheid nemen in tijden van Corona” van Fonds Slachtofferhulp is één van die initiatieven: een toolbox in de vorm van een pdf.

Koppel dat verdriet heeft om verlies van dierbare tijdens begrafenis in coronatijd

Meer onderzoek om adequate (na)zorg te regelen

Uit de verkenning kwamen een aantal thema’s naar voren die we uitdiepen in interviews met zowel uitvaartbegeleiders als nabestaanden. Enkele voorbeelden van thema’s zijn:

  • bronnen van stress en steun voor uitvaartbegeleiders
  • rituelen voor afscheid nemen
  • de interactie tussen nabestaanden en uitvaartbegeleiders

Op basis van de uitkomsten van de interviews en de verkenning stellen we vervolgens een vragenlijst samen die we door nabestaanden en uitvaartbegeleiders laten invullen. Aan de hand van de resultaten beogen we in een wetenschappelijke publicatie tot een advies te komen voor passende (preventieve) maatregelen en adequate (na)zorg voor uitvaartpersoneel en nabestaanden.

Status

Status
afgerond

Beginjaar

Beginjaar
2021

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Renée Dijkhuis

Opdrachtgever(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op