ARQ bestaat 50 jaar

Verbondenheid. Toen, nu & in de toekomst

  • ​50 jaar zorg voor mensen met psychotraumaklachten
  • 50 jaar kennis van psychotrauma 
  • 50 jaar verbondenheid 

​​​​Hoe is die verbondenheid tot stand gekomen?  

Na de Tweede Wereldoorlog overheerste één gedachte: ‘Dit nooit weer’. Men ging op zoek naar maximale solidariteit om elkaar te kunnen helpen in bange dagen. Het betekende het begin van een Europese gemeenschap van landen. Ook de oprichting van Centrum’45 in 1973 was een teken van die naoorlogse verbondenheid. Het centrum bood ruimte en respect aan mensen die zoveel jaar na de bevrijding de last van de oorlog nog in zich droegen. Verzetsmensen. Overlevenden van de concentratiekampen. Vanuit datzelfde gevoel van verbondenheid verwelkomde ARQ later ook andere groepen en getroffenen uit de samenleving. Niet vanuit een ivoren toren van hulpverlening die het beter wist, maar er werd gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om mensen te ondersteunen. Ook de relatie met de wetenschap werd verstevigd om nieuwe inzichten op te doen en de onderbouwing van behandelingen te verbeteren. Het is vanuit die verbondenheid en wisselwerking tussen behandelaren, patiënten en wetenschappers, dat ARQ anno 2023 behandelmethoden ontwikkelt en verbetert. Ook zijn we hierdoor in staat om inzichten over preventie te delen.  

Contact maken 

Verbondenheid is een centraal begrip om een mens uit zijn isolement te halen. Het gaat erom een relatie aan te gaan met de ander. Je moet bereid zijn jezelf klein te maken om de ander ruimte en respect te geven. Mensen met ernstig trauma leven soms letterlijk afgezonderd, en zeker in hun gevoelsleven. Vanuit ruimte, warmte en verbondenheid wordt contact mogelijk met mensen die soms al jaren in isolement leven.  

Verbondenheid kenmerkt niet alleen de relatie tussen de ARQ-behandelaar en de mens met trauma die hulp zoekt. ARQ is ook verbonden met de gezinnen met een zware mentale last, vanwege een getraumatiseerde ouder of doordat ze op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Verbondenheid geldt ook voor samenlevingen op het moment dat een ramp hen treft, zoals de MH-17 ramp, een overstroming of een aardbeving.  
De afgelopen 50 jaar is er veel veranderd. Maar er is een ding belangrijk gebleven: Verbondenheid. Toen, nu & in de toekomst.

Viering 50 jaar 

In 2023 vieren we deze verbondenheid op meerdere momenten. 

Houdt u 28 en 29 september vrij voor onze internationale conferentie: Trauma, crisis en conflict: verbinding tussen onderzoek en praktijk. Twee dagen kennisdelen en dialoog over herkennen, voorkomen en het behandelen van de gevolgen van psychotrauma, crises en conflicten, in een wereld waarin we allen aan elkaar verbonden zijn.

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Websites