Nieuw onderzoek: bedreiging van advocaten en rechters

Wat is de impact van bedreiging en beveiliging op advocaten en rechters?

Advocaten en rechters worden steeds vaker slachtoffer van bedreiging, intimidatie en stalken. De afgelopen jaren vond een flink aantal ingrijpende gebeurtenissen plaats, met als schokkend dieptepunt de moord op advocaat Derk Wiersum. Daarom deed ARQ in vervolg op eerder onderzoek naar de psychosociale effecten van bedreiging en beveiliging op publieke personen nu een aanvullende studie die zich focust op advocaten en rechters.

Het vervolgonderzoek maakt opnieuw duidelijk dat zowel bedreiging als de daaropvolgende beveiligingsmaatregelen vergaande gevolgen hebben voor het welzijn van bedreigde personen. Ze voelen zich onveilig, zijn waakzamer en ze zijn bezorgd over hun gezin. Er is begrip voor de beveiligingsmaatregelen, maar de maatregelen beperken hen wel in hun vrijheid. 
 

Rechters en advocaten meer informeren

Advocaten en rechters ervaren een gebrek aan informatie over de dreiging en dat frustreert hen. Beveiligingsautoriteiten kunnen vaak weinig informatie delen, terwijl advocaten en rechters zelf veel kennis bezitten over de situatie vanwege de dossiers waaraan ze werken. Het gebrek aan informatiedeling leidt ertoe dat de advocaten en rechters zich niet serieus genomen en erkend voelen in hun kennispositie. Uitleg over de overwegingen en analyse van een dreigingsbeeld zou  rechters en advocaten al helpen, geven zij zelf aan.
 

Advocaten en rechters goed ondersteunen

In het onderzoeksrapport leest u hoe werkgevers, beroepsorganisaties en andere relevante partijen advocaten en rechters zo goed mogelijk kunnen ondersteunen wanneer zij te maken krijgen met bedreiging. Daarmee dragen zij eraan bij dat rechters en advocaten zo ongestoord mogelijk hun werk kunnen en willen blijven doen. 

Publicatiedatum

Publicatiedatum