Psychosociale effecten van bedreiging en beveiliging

Onderzoeken naar de effecten van bedreiging en beveiliging op publieke personen

Steeds meer mensen met een publieke functie worden slachtoffer van bedreiging, intimidatie en stalken. De dreigingen worden ook nog eens steeds ernstiger van aard. Wat is de psychosociale impact van zo’n ervaring en beveiligd worden? En hoe kunnen publieke organisaties de impact die dit op iemand heeft zoveel mogelijk beperken?

Uit gesprekken met Tweede Kamerleden, burgemeesters, wethouders, officieren van justitie en journalisten die bedreigd werden, blijkt dat bedreiging en beveiliging vaak zeer stressvol is. Niet alleen voor bedreigde personen, maar ook voor hun naasten.

Gebrek aan communicatie vormt een tweede bron van stress. Bedreigde personen missen niet alleen informatie over het verloop van het proces van bewaken en beveiligen, maar ook over de aard en herkomst van de dreiging. Daarnaast hebben ze behoefte aan een centraal contactpersoon.


Bewaken en beveiligen: het proces verbeteren

Organisaties in de publieke sector kunnen de last voor bedreigden en hun naasten beperken door het proces van bewaken en beveiligen te verbeteren. We bieden deze organisaties de volgende 10 adviezen:

  • stel een norm
  • besteed aandacht aan preventie en psychosociale ondersteuning
  • zorg voor een vaste contactpersoon en een vast contactmoment
  • geef voorlichting over stressreacties en hoe ermee om te gaan
  • rust adviseurs toe om hun taak goed te kunnen doen
  • heb aandacht voor de partner en kinderen
  • organiseer lotgenotencontact
  • zorg voor ondersteunende diensten
  • bouw geïnstalleerde beveiligingsmaatregelen af
  • evalueer en leer


In de rapporten uit 2008 en 2020 leest u hoe u hier in de praktijk richting aan kunt geven.

Met dank aan

Deze publicaties zijn tot stand gekomen in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.