Oratie prof. dr. Trudy Mooren - 2 december

Consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties

Op 2 december om 16.15 uur spreekt ARQ-hoogleraar Trudy Mooren in Utrecht haar oratie Consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties uit. Hiermee aanvaardt zij formeel de bijzondere leerstoel ‘Family functioning following psychotrauma’. Deze leerstoel aan de Universiteit Utrecht is ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Terwijl er veel wetenschappelijke aandacht voor individuele gevolgen van psychotrauma is, en er effectieve behandelingen van symptomen voorhanden zijn, neemt de aandacht voor de gevolgen van psychotrauma op gezinsrelaties toe. Wanneer een gezinslid is getraumatiseerd ondervinden andere gezinsleden daar onmiskenbaar gevolgen van. Een interactieve dynamiek, met verdeling van taken en rollen binnen een gezin, emotionele verbondenheid en een adequate communicatie, onder andere over de traumatische gebeurtenissen, bepaalt hoe goed de aanpassing verloopt.

In Consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties wordt een lans gebroken voor de integratie van een systeem- en traumagerichte visie op het handelen bij gevolgen van psychotrauma voor gezinnen.

De oratie is op 2 december vanaf 16.15 uur live te volgen.

Publicatiedatum

Publicatiedatum