Consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties

Oratie Trudy T.M. Mooren (2022)

Terwijl er veel wetenschappelijke aandacht voor individuele gevolgen van psychotrauma is, en er effectieve behandelingen van symptomen voorhanden zijn, neemt de aandacht voor de gevolgen van psychotrauma op gezinsrelaties toe. Wanneer een gezinslid is getraumatiseerd ondervinden andere gezinsleden daar onmiskenbaar gevolgen van. Een interactieve dynamiek, met verdeling van taken en rollen binnen een gezin, emotionele verbondenheid en een adequate communicatie, onder andere over de traumatische gebeurtenissen, bepaalt hoe goed de aanpassing verloopt.

In Consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties wordt een lans gebroken voor de integratie van een systeem- en traumagerichte visie op het handelen bij gevolgen van psychotrauma voor gezinnen. Blootstelling aan de intrusieve elementen van de herinneringen is nodig; maar ook aandacht voor de gevolgen voor onderlinge relaties is aangewezen. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan validatie van integratieve modellen, de validiteit van diagnostische instrumenten en effectiviteit van behandelingen. Hierbij moet onderscheiden worden wat preventieve en curatieve doelen zijn.

Prof. dr. Trudy T.M. Mooren is bijzonder hoogleraar ‘Family functioning following psychotrauma’ aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij is hoofdopleider van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog, volwassenen & ouderen (BOPP Midden) en klinisch psycholoog bij ARQ Centrum’45, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Haar wetenschappelijke belangstelling gaat uit naar de manier waarop gezinnen zich aan ingrijpende gebeurtenissen aanpassen, de mechanismen van intergenerationele traumatisering en mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van gezinsproblemen.

Op 2 december 2022 sprak zij de oratie uit ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar.

Oratie Trudy Mooren

Traumatische ervaringen hebben gevolgen voor de onderlinge relaties, binnen het gezin en de opvoeding. Maar hoe precies? Dit onderwerp staat centraal in de oratie van Trudy Mooren. 

Omslag oratie Trudy Mooren - De consequenties van psychotrauma voor gezinsrelaties

Downloads

Auteur(s)

Auteur(s)
Prof. dr. Trudy T.M. Mooren

Uitgever

Uitgever

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Universiteit Utrecht

Publicatie datum

Publicatiedatum

Jaargang

Jaargang
2022

Publicatietype

Publicatietype
Oratie

Aanbieder

Aanbieder