Factsheets (vervolg)onderzoek Dutchbat III

Welzijn VN-vredessoldaten en de impact op het thuisfront

Hoe gaat het 25 jaar na de missie met Dutchbat III-veteranen? Wat zijn hun wensen en behoeften op het gebied van zorg, erkenning en waardering? Onder de naam Focus op Dutchbat III voerde ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in 2019 en 2020 in opdracht van het Ministerie van Defensie onderzoek uit onder Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront. Naast het volledige rapport is er nu ook een factsheet met de onderzoeksresultaten beschikbaar voor de betrokken veteranen en diens thuisfront. Ook zijn de resultaten van een vervolgonderzoek naar een ingezette vragenlijst in een factsheet beschikbaar.

Beide factsheets zijn te vinden onder de downloads op deze pagina.

 

Factsheet "Waar ben ik in dit alles?"

Onderzoek toont dat een kwart van onderzochte Nederlandse veteranen zich na deelname aan een vredesmissie schuldig en beschaamd voelde. Daarnaast worden militairen tijdens missies vooral moreel belast door een conflict van waarden, morele overweldiging en zinloosheid. Maar hoe zit het met de partners en familie van deze veteranen? Welke impact heeft een missie op het thuisfront en wat was de mogelijke rol van moral injury daarin? Wij onderzochten het tijdens het onderzoek Focus op Dutchbat III onder de naasten van Dutchbat III. De resultaten van dit deelonderzoek zijn na te lezen in de factsheet "Waar ben ik in dit alles?".

 

Factsheet vragenlijst blootstelling moreel verwondende ervaringen

Ook onderdeel van het Focus op Dutchbat III onderzoek was een vragenlijst naar ‘potentieel moreel verwondende ervaringen’ die de veteranen hadden meegemaakt tijdens de missie. Als vervolgonderzoek is deze vragenlijst geanalyseerd. Patronen in hun mate van blootstelling aan verscheidene potentieel moreel verwondende ervaringen zijn onderzocht. Ook werd er gekeken hoe die patronen samenhingen met andere factoren, zoals waar iemand was tijdens de val van de enclave Srebrenica, PTSS-klachten, kwaliteit van leven, veerkracht en posttraumatische groei. De resultaten van dit vervolgonderzoek zijn na te lezen in de factsheet Potentieel moreel verwondende ervaringen en daarmee samenhangende factoren onder Nederlandse VN-vredessoldaten.

Meer weten over ARQ en Moral Injury

Wilt u meer weten over Moral Injury en wat ARQ daarin kan betekenen? Ga dan naar onze kennispagina over dit onderwerp.