Focus op Dutchbat III

Onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering

Hoe gaat het 25 jaar na de missie met Dutchbat III-veteranen? Wat zijn hun wensen en behoeften op het gebied van zorg, erkenning en waardering? ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voerde in opdracht van het Ministerie van Defensie onderzoek uit onder Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront.

In het onderzoek Focus op Dutchbat III staat het perspectief van de veteranen centraal. Aan dit onderzoek hebben 430 Dutchbat III-veteranen en 252 leden van het thuisfront deelgenomen. Het onderzoek laat zien dat - 25 jaar na de missie - de Dutchbat III-uitzending nog grote impact heeft op de veteranen en hun thuisfront. Met een grote groep Dutchbat III-veteranen gaat het goed; 79% ervaart zijn/haar kwaliteit van leven als voldoende. Er is een kleiner deel van de veteranen waarmee het minder goed gaat. Zij kampen met ernstige gezondheidsklachten, vooral van psychische aard. Een kwart van de veteranen ervaart een hoog aantal posttraumatische stressklachten. Op 14 december 2020 is het onderzoeksrapport overhandigd aan Dutchbat III-veteranen en de minister van Defensie.

Op deze pagina vindt u het volledige onderzoeksrapport en een publiekssamenvatting. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de begeleidingscommissie Dutchbat III onder leiding van de heer Hans Borstlap aanbevelingen voor de minister van Defensie gedaan. Deze aanbevelingen zijn te vinden op de website van het Ministerie van Defensie.

Status

Status
afgerond

Beginjaar

Beginjaar
2019

Eindjaar

Eindjaar
2020

Landen

Landen
Nederland

Projecttype

Projecttype
Onderzoek

Projectleider

Projectleider
Ilse Raaijmakers

Opdrachtgever(s)

Neem direct contact op

Neem direct contact op