Ontwrichting en veerkracht

Impact Magazine 2020-3

In deze editie van Impact Magazine staat het thema ‘Ontwrichting en veerkracht’ centraal. Met onder meer een artikel van Wouter Jong over de rol van burgemeesters bij crises en rampen, een drieluik over herdenken op afstand tijdens corona, en 5 vragen over de coronacrisis aan crisis-expert Michel Dückers.

Ook vindt u in deze editie interviews met onder meer militair-chirurg Teun van Egmond, generaal buiten dienst Patrick Cammaert over 75 jaar Verenigde Naties en historicus Peter Romijn over zijn boek De Lange Tweede Wereldoorlog

Inhoud

 • Ellen Klaassens - Redactioneel
 • Menno van Duin - 'Ongekende crises, corona en veerkracht'
 • Bart Nauta en Ingrid van Assouw - 'Mensen die zeggen dat de impact van ons werk meevalt vergissen zich'. Interview met militair-chirurg Teun van Egmond
 • Geert Smid -' Over rouw en rituelen, getroffen door de coronacrisis'. Column
 • Lisette Ma Neza - 'Telefoontjes van een jonge dichter'. Column
 • Wouter Jong - 'De rol van burgemeesters richting getroffenen'
 • Sophie van den Bergh en Ilse Raaijmakers - 'Herdenken op afstand in coronatijd'
 • Jackie June ter Heide - 'Blijf mij nabij'. Column
 • Vijf vragen aan Michel Dückers - 'De pandemie is een lesje in nederigheid'
 • Beeldverhaal - Inzet USAR reddingsteam in Beiroet
 • Nynke Anna van der Mark - 'Vervlochten geweld'. Peter Romijns De lange Tweede Wereldoorlog
 • Ilse Raaijmakers - 'De oorlog zit in ons'. Column
 • Bart Nauta en Linda Verhaak - 'Als mensen zeggen dat iets niet kan, wil ik laten zien dat het wel kan'. interview met Patrick Cammaert
 • Sophie van den Bergh - 'Achter de voordeur, maar niet binnen'. Vroegsignalering van psychische problemen bij statushouders
 • Bart Nauta - 'Ik heb nooit meer aan Vietnam gedacht'. Interview met Wilbur Scott
 • Mariëlle Hoekstra en Maaike Zegers - 'Hoe betrek je een gezin bij de behandeling van PTSS?'
 • Boeken
 • NtVP
Impact Magazine - Ontwrichting en veerkracht
Impact Magazine - Ontwrichting en veerkracht

Downloads

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Impact Magazine

Jaargang

Jaargang
4

Editienummer

Editienummer
3

Uitgever

Uitgever

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

ISSN

2543-2591