Oorlog en Literatuur

Impact Magazine 2020-2

In deze editie van Impact Magazine staat het thema ‘Oorlog en literatuur’ centraal. Hoe gaan schrijvers in hun werk om met het oorlogsverleden, en op welke manieren kunnen oorlogstrauma’s in literatuur worden verbeeld?

In deze editie onder meer een openhartig interview met Arnon Grunberg over zijn eigen relatie tot de Tweede Wereldoorlog, een interview met Roxane van Iperen over haar bestseller ’t Hooge Nest en een beschouwing van de dichtbundel van Ellen Deckwitz over de oorlogstrauma’s van haar oma in Nederlands Indië.

Inhoud

 • Ellen Klaassens - Redactioneel
 • Sophie van den Bergh - 'De verbeelding van het onvoorstelbare'. Holocaust en literatuur van Primo Levi tot Arnon Grunberg
 • Vivian Spiertz - 'Vervreemding en saamhorigheid tijdens corona, perspectief van een behandelaar'. Column
 • Bart Nauta en Lucia Hoenselaars - 'Alles in mij verzet zich tegen genezing'. In gesprek met Arnon Grunberg
 • Jackie June ter Heide - 'Kleine verhalen'. Column
 • Rik Spanjers - 'De Tweede Wereldoorlog verstript'. Strips en de dynamiek van de herinnering
 • Beeldverhaal - 'Hashtags delen in plaats van handen vasthouden'. Herdenking Vliegramp Tripoli
 • Ilse Raaijmakers  'Structurele onderdrukking is echt wat anders dan een virus'. In gesprek met Roxane van Iperen
 • Bart Nauta - 'Aderlating'. Column
 • Sam de Graaff - 'De zorg tijdens de coronacrisis'. Drie ervaringsdeskundigen aan het woord
 • Lucia Hoenselaars - 'Mijn vrijheid, jouw veiligheid'. Column
 • Gielt Algra - 'De Eerste Wereldoorlog en de Verloren Generatie'
 • Anne van den Dool - 'Kleinkind van een dode kamer'. Hervertelling van grootmoeders oorlogstrauma
 • 'Ik was de enige arts op het Indische gevangeniseiland'. Interview met Jan Kakes
 • Boeken
 • NtVP
Impact Magazine - Oorlog en Literatuur

Downloads

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Impact Magazine

Jaargang

Jaargang
4

Editienummer

Editienummer
2

Uitgever

Uitgever

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld

ISSN

2543-2591