Psychosociale effecten van bedreiging

Twee brochures over de mogelijke impact van bedreiging en hoe hier mee om te gaan

Bedreiging en beveiliging is vaak zeer stressvol, niet alleen voor de betrokkene zelf, maar ook voor de naaste omgeving. Samen met het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen, onderdeel van het Ministerie van Justitie, heeft ARQ twee brochures ontwikkeld over de mogelijke impact van bedreiging.

De eerste brochure richt zich op de bedreigde personen zelf en schetst waar ze mee te maken kunnen krijgen en wat daar ondersteunend bij kan werken. 

De tweede brochure richt zich op het gezin en met name kinderen van bedreigde personen. Het gaat in op reacties van kinderen en hoe je daar als ouder mee om kunt gaan. 

Beide brochures bevatten veel informatie en praktische tips die kunnen helpen de veerkracht voor alle direct betrokkenen zo goed mogelijk te behouden. 

 

 

Auteur(s)

Auteur(s)
Ine Spee

Uitgever

Uitgever

ARQ IVP in opdracht van Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Jaargang

Jaargang
2023

Publicatietype

Publicatietype
Brochure

Aanbieder

Aanbieder