Splijting en integratie

Inspiratielezing over leven met oorlog

Lezing over individuele, familiaire en maatschappelijke gevolgen van afsplitsing na psychotrauma en de zoektocht naar integratie.

Oorlog is van alle tijden. Een fenomeen dat zo oud is als de mens zelf en gepaard gaat met een continue zoektocht naar het goed en kwaad in de mens binnen het krachtenveld van machteloosheid en strijdbaarheid. Hoe leven we vandaag de dag met de gevolgen van oorlogen uit het verleden als ook met actuele dreigingen van oorlogen uit het heden? Hoe verhouden de echo’s uit eerdere generaties zich met spanningen die we binnen onszelf voelen in het hier en nu? Er zijn geen antwoorden. Er zijn enkel zoektochten en beschrijvingen in een poging recht te doen aan het vinden van een eigen verhaal en betekenis.

Lezing gehouden in januari 2022 bij de kick-off van het themajaar Leven met oorlog van het Platform WO2. Onder Downloads vindt u een bewerkte versie van deze lezing. 

Inez Schelfhout is klinisch psycholoog bij ARQ Centrum'45.

Splijting en integratie

Auteur(s)

Auteur(s)
Inez Schelfhout

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Jaargang

Jaargang
2022

Publicatietype

Publicatietype
Essay