WO2 Lexicon voor de zorg

Het belang van taal in de zorg voor ouderen met oorlogservaringen en hun families

Het WO2 lexicon voor de zorg helpt om verbanden te leggen tussen klachten en oorlogservaringen. Ook beschrijft het lexicon de historische achtergrond en de gevoeligheid van bepaalde woorden, uitdrukkingen en uitspraken.

Taal kan gevoelig liggen, zeker in de context van de Tweede Wereldoorlog. Als behandelaar, verzorger of hulpverlener kan het lastig zijn om de woorden, uitspraken en uitdrukkingen van oorlogsgetroffenen vanuit de juiste historische en culturele context te begrijpen – om ‘dezelfde taal’ te spreken. Het kan ertoe leiden dat (trauma)klachten door oorlogservaringen niet worden herkend en verkeerd worden geïnterpreteerd en gediagnosticeerd. Tegelijkertijd kan je zonder achtergrondkennis de verkeerde woorden gebruiken. Hoe ga je hier als verzorger, behandelaar of hulpverlener mee om? In deze handreiking vind je beknopte informatie over de historische achtergrond van bepaalde woorden, uitspraken en uitdrukkingen. Ook biedt het lexicon tips voor een fijn gesprek en verdere lees-, kijk- en luistertips.

WO2 Lexicon voor de zorg

Downloads

Auteur(s)

Auteur(s)
Sophie van den Bergh, Josée Netten, Arjen van Lil en Onno Sinke

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Brochure

ISBN

ISBN
978-90-90-36814-6