5 resultaten
Publicatie
Publicatiedatum
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
Een onderzoek dat onthult in hoeverre gemeenten optreden tegen agressie en geweld richting hun medewerkers
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
De Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden in de praktijk
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
Een verkennende studie naar de psychosociale zorgketen binnen geüniformeerde diensten
Geweld
Publicatie
Publicatiedatum
Behoefteanalyse psychosociale zorg voor uit dienst getreden geüniformeerden
Geweld