Bestuur in actie

Een onderzoek dat onthult in hoeverre gemeenten optreden tegen agressie en geweld richting hun medewerkers

Medewerkers met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen doen, maar krijgen in plaats daarvan regelmatig te maken met agressie en geweld. Hoe gaan bestuurders en het hoger management binnen gemeenten hiermee om? En is dat ook de beste manier waarop u hier als bestuurder of manager mee kunt omgaan?

Bijna alle bestuurders en managers die bij het onderzoek betrokken waren, handelen bij een incident met agressie of geweld tegen hun medewerkers op een van de volgende 4 manieren:

 • ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid
 • reageren op ernstige incidenten, zowel richting daders als medewerkers
 • agressie en geweld als thema op de agenda zetten en houden
 • het goede voorbeeld geven en zorgen dat de kwaliteit van het werk hoog blijft

 

Waarom gemeenten vaak niet handelen

De manieren waarop bestuurders en managers handelen komen overeen, maar hoe vaak en hoe krachtig zij dat doen verschilt sterk. Regelmatig handelen bestuurders en managers namelijk helemaal niet. Daar zijn verschillende oorzaken voor:

 • soms heeft een direct leidinggevende al goed gehandeld
 • er wordt niet van hen verwacht dat ze na ieder incident in actie komen
 • ze weten niet altijd van de agressie of het geweld af 
 • ze weten niet hoe ze het incident kunnen duiden en dus ook niet bij wie ze het kunnen neerleggen binnen de organisatie: is het een arbotechnisch, moreel of politiek-bestuurlijk vraagstuk?

 

Omgaan met agressie en geweld: 5 adviezen

Als bestuurder of manager heeft u invloed op de omvang en gevolgen van agressie en geweld tegen uw medewerkers. Met behulp van 5 praktische adviezen kunt u de omvang en gevolgen terugdringen:

 • blijf het onderwerp op de agenda zetten
 • frame het als arbotechnisch, moreel of politiek-bestuurlijk vraagstuk
 • ontwikkel, implementeer en evalueer beleid
 • reageer passend op incidenten

 

Met dank aan

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kaft onderzoeksrapport Bestuur in actie

Publicatiedatum

Publicatiedatum

Publicatietype

Publicatietype
Rapport