ARQ International

Psychosociale ondersteuning voor mensen getroffen door oorlog en humanitaire rampen in lage- en middeninkomenslanden

ARQ International zet zich in voor de mentale en psychosociale gezondheid van mensen getroffen door oorlog en humanitaire rampen in lage- en middeninkomenslanden. Dit doen wij door het ondersteunen van hulpverleners, het uitvoeren van onderzoek en het uitwisselen van kennis.  

De mentale gezondheid van mensen in landen getroffen door conflict staat onder grote druk door blootstelling aan (seksueel) geweld, ontheemding en andere stressfactoren. Toch zijn er vaak onvoldoende middelen beschikbaar voor mentale en psychosociale ondersteuning.

‘Shelters fall down. Crops can fail. But emotional strength can stay with people throughout their lives‘

- Deelnemer 'Build your own Buddy'-programma in Zuid-Soedan

Welke ondersteuningen bieden wij op het gebied van MHPSS?

De afdeling ARQ International (voorheen War Trauma Foundation) ondersteunt zorgprofessionals in door conflict getroffen gebieden met gespecialiseerde interventies op het gebied van mentale gezondheid en psychosociale zorg (MHPSS). We bouwen altijd voort op bestaande kennis en ondersteuning en overbruggen de kloof tussen de praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Dit doet ARQ door:

 • Trainen van professionals
  Wij ontwikkelen expertise en vaardigheden op het gebied van mentale en psychosociale gezondheid (MHPSS). Dit doen wij samen met lokale professionals en niet-professionals die mensen getroffen door conflicten en rampen ondersteunen. Onze trainingen zijn afgestemd op de lokale context en gericht op de behoeften van de hulpverleners en getroffenen.
 • Zorg voor professionals
  Ook bieden we trainingen aan in het omgaan met stress voor de hulpverleners zelf. Medewerkers ervaren vaak hoge werkdruk en staan zelf ook bloot aan conflict gerelateerde stressklachten. De trainingen ontwikkelen wij met speciale aandacht voor de context waarin de hulpverleners werken en gericht op meerdere niveaus: op organisatie, team en individueel niveau.
 • Onderzoek en ontwikkeling
  Wij doen kwalitatief en kwantitatief onderzoek om interventies door te ontwikkelen en inzicht te krijgen in de behoeftes en tekortkomingen op het gebied van mentale en psychosociale gezondheid. ARQ streeft ernaar om de kloof tussen praktijk en onderzoek te overbruggen. Onderzoek doen wij daarom in nauwe samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen, internationale en nationale NGO’s en lokale organisaties uit de gemeenschap.
 • Advies aan internationale NGO’s
  Wij werken aan het versterken en integreren van MHPSS binnen internationale NGO’s. Dit doen wij door het bieden van strategisch advies voor beleid, het (mede) opzetten en adviseren van expertisegroepen, het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van trainingsmateriaal op maat, en het verstevigen van de kennis van medewerkers door trainingen en workshops.

   

  Meer informatie over mogelijke samenwerking?

  ARQ International is een partner voor technische expertise in MHPSS zonder lokale kantoren. We hebben vooral ervaring in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Oost- en West-Afrika. Maar we staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen wereldwijd. ARQ heeft een groot internationaal netwerk. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te verkennen. Stuur een mail naar international@arq.org en wij reageren zo snel mogelijk.

   

  Neem direct contact op

  Locatie

  Locatie

  Gevestigd in Nederland