ARQ International

Psychosociale ondersteuning voor mensen getroffen door oorlog en humanitaire rampen in lage- en middeninkomenslanden

ARQ International zet zich in voor de mentale en psychosociale gezondheid van mensen getroffen door oorlog en humanitaire rampen in lage- en middeninkomenslanden. Dit doen wij door het ondersteunen van hulpverleners, het uitvoeren van onderzoek en het uitwisselen van kennis.  

‘Shelters fall down. Crops can fail. But emotional strength can stay with people throughout their lives‘

- Deelnemer 'Build your own Buddy'-programma in Zuid-Soedan

ARQ International (voorheen WarTrauma Foundation) richt zich op de volgende pijlers:

 

 • Trainen van professionals
  Wij ontwikkelen expertise en vaardigheden op het gebied van mentale en psychosociale gezondheid (MHPSS). Dit doen wij samen met lokale professionals en niet-professionals die mensen getroffen door conflicten en rampen ondersteunen. Onze trainingen zijn altijd op maat en gericht op de behoeften van de hulpverleners en getroffenen.
 • Zorg voor professionals
  Ook bieden we trainingen aan in het omgaan met stress voor de hulpverleners zelf. Dit doen wij met speciale aandacht voor de context waarin de hulpverleners werken. Deze trainingen zijn altijd op maat en gericht op meerdere niveaus: op organisatie, team en individueel niveau.
 • Onderzoek en ontwikkeling
  Wij doen kwalitatief en kwantitatief onderzoek om interventies door te ontwikkelen en inzicht te krijgen in de behoeftes en tekortkomingen op het gebied van mentale en psychosociale gezondheid. Dit doen wij in nauwe samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen,  internationale en nationale NGO’s en lokale organisaties uit de gemeenschap (CBOs: Community Based Organisations).
 • Advies aan internationale NGO’s
  Wij werken aan het versterken en integreren van MHPSS binnen internationale NGO’s. Dit doen wij door het bieden van strategisch advies voor beleid, het (mede) opzetten en adviseren van expertisegroepen, het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van trainingsmateriaal op maat, en het verstevigen van de kennis van medewerkers door trainingen en workshops.

 

   

   

  Neem direct contact op

  Locatie

  Based in the Netherlands
  Nienoord 5, 1112 XE Diemen