Intervention Journal

Ondertitel

Voor professionals in conflictgebieden

Intervention, the Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas, is een peer reviewed wetenschappelijk journal, dat een platform biedt aan professionals die werkzaam zijn in door conflict getroffen gebieden en in de wederopbouw na natuurrampen, en voor hen die werken met vluchtelingen uit deze regio’s. 

Intervention is een onafhankelijk open access journal en wordt twee keer per jaar gepubliceerd. ARQ International verzorgt de organisatie en presentatie van Intervention.  

Intervention publiceert peer reviewed artikelen, die relevant zijn voor diegenen die werken in door conflict getroffen gebieden, en voor hen die werken met vluchtelingen uit door gewapend conflict getroffen gebieden wereldwijd. We verwelkomen ook artikelen over mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning in gebieden waar beperkte middelen en zorg aanwezig zijn, en gebieden die getroffen zijn door chronische tegenspoed die niet direct verband houdt met oorlog of geweld. Ook artikelen die zich afspelen in complexe humanitaire noodsituaties zijn welkom.   

Bijdragen over mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning welkom

Ons doel is om werk in mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning in door conflict getroffen gebieden te documenteren en het toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden, zowel in gebieden getroffen door een gewapend conflict als elders. We verwelkomen inzendingen van een breed scala aan professionals, zorgmedewerkers, onderzoekers, academici en beleidsmakers die betrokken zijn bij mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning, zoals:  

  • Mensen die werkzaam zijn op het gebied van mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning, inclusief veldwerkers, vrijwilligers, professionals zoals psychosociale counsellors of raadgevers, sociaal en maatschappelijk werkers, psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten, creatief therapeuten, sociologen en antropologen.  

  • Medewerkers van een lokale of internationale niet-gouvernementele organisaties (NGO's), die mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning projecten implementeren.      

  • Academici en studenten op het gebeid van mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning in academische organisaties.  

  • Beleidsmakers in relevante gebieden binnen humanitaire hulporganisaties.  

Van veldverslagen tot persoonlijke reflecties

Intervention publiceert een breed scala aan artikelen, inclusief meer formele artikelen in academische stijl, veldverslagen en persoonlijke reflecties, en boekbesprekingen, commentaren en brieven aan de hoofdredacteur. Artikelen kunnen gebaseerd zijn op empirisch onderzoek of werk uit de praktijk. Tevens kunnen artikelen systematische reviews of literatuur reviews presenteren. Veldverslagen kunnen beschrijvingen, evaluaties of case studies van projecten zijn op het gebied van maatschappelijke mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning, inclusief trainingsbenaderingen voor lokale professionals en voor mensen uit de gemeenschap. Persoonlijke reflecties geven auteurs de mogelijkheid om hun gedachten en ervaringen te delen over aspecten uit hun werk die relevant zullen zijn voor anderen in het humanitaire veld.  

Thema-uitgaven in samenwerking

Ook zoomt Intervention regelmatig in op thema’s die nauw verbonden zijn aan mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning. In samenwerking met (I)NGOs en academische organisaties ontwikkelt en publiceert Intervention speciale thema-uitgaven. Voorbeelden van deze thema’s zijn Problem Management Plus, zelfmoordpreventie en respons, en de klimaatcrisis.