Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Om hulpverleners in uniform optimaal te ondersteunen na schokkende gebeurtenissen

Geüniformeerden zijn vanuit hun werk vaak betrokken bij gebeurtenissen met een plotseling en gewelddadig karakter. Dit kan psychische gevolgen hebben. Met behulp van de bewezen effectieve werkwijzen en adviezen van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in deze richtlijn kunt u stressgerelateerde gezondheidsklachten en werkuitval voorkomen, zowel bij uzelf als bij uw medewerker.  

Deze richtlijn omvat kennis uit de wetenschap en praktijk en beschrijft hiermee de optimale psychosociale ondersteuning voor geüniformeerden, met name rondom schokkende gebeurtenissen. Hiermee dragen de organisaties zorg voor de geüniformeerde medewerkers en geven ze invulling aan goed werkgeverschap, zoals vastgelegd in de Arbowet.

Richtlijn verbetert psychosociale ondersteuning

De richtlijn is bestemd voor hulpverleners, om hun eigen psychische gezondheid in de gaten te houden, en voor de organisaties waar zij werken, om te zorgen voor een gezonde werkcultuur. De richtlijn bevat aanbevelingen voor verschillende doelgroepen:

  • de geüniformeerden zelf
  • de collegiale ondersteuners
  • de direct (operationeel) leidinggevenden
  • het management


Onderzoek naar implementatie richtlijn

In 2013 onderzocht ARQ of de politie, brandweer, ambulance en Defensie met deze richtlijn werken, in hoeverre ze werken volgens de uitgangspunten uit de richtlijn en welke factoren het gebruik van de richtlijn beïnvloeden. Deze informatie is terug te vinden in de Implementatiemonitor Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden


Deze richtlijn is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met het Trimbos Instituut en de NVAB.