Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden

Om hulpverleners in uniform optimaal te ondersteunen na schokkende gebeurtenissen

Geüniformeerden zijn vaak betrokken bij gebeurtenissen met een plotseling en gewelddadig karakter. Dit kan psychische gevolgen hebben. Met behulp van de bewezen effectieve werkwijzen en adviezen van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in deze richtlijn kunt u stressgerelateerde gezondheidsklachten en werkuitval voorkomen, zowel bij uzelf als bij uw medewerker.  

Organisaties en hulpverleners geven vaak op hun eigen manier invulling aan het psychosociaal ondersteunen van geüniformeerden na een ingrijpende gebeurtenis. Misschien wel op een manier die nooit wetenschappelijk is onderzocht of die op basis van onderzoek niet blijkt te werken. Dat maakt de zorg die geüniformeerden ontvangen natuurlijk niet optimaal.

Deze richtlijn gaat uit van de meest recente wetenschappelijke inzichten over het psychosociaal ondersteunen van geüniformeerden. Ook manieren van ondersteuning die in de praktijk goed bleken te werken, komen aan de orde. Daarmee schetst deze richtlijn een duidelijk beeld van psychosociale hulp die geüniformeerden optimaal ondersteunt.

Richtlijn verbetert psychosociale ondersteuning

De richtlijn is bestemd voor hulpverleners, om hun eigen psychische gezondheid in de gaten te houden, en voor de organisaties waar zij werken, om te zorgen voor een gezonde werkcultuur. Diverse lagen binnen de organisatie kunnen hieraan bijdragen:

  • de collegiale ondersteuners
  • de direct operationeel leidinggevenden
  • het management


Deze richtlijn is tot stand gekomen in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met het Trimbos Instituut en de NVAB.